Redogörelse på förhand och skattebesvär

Våra skattespecialister hjälper även vid mer utmanande skatteärenden, som i situationer där det krävs redogörelse på förhand eller ett skattebesvär behöver inledas.

Ta hjälp av vår skattespecialist gällande redogörelse på förhand och skattebesvär

Framgångsrik skatteplanering kräver i många fall förhandskontroll av beskattning utförd av en skatteexpert. I vissa fall lämnar skattebestämmelser och officiella riktlinjer så mycket tolkningsutrymme att bekräftelse till frågan bör säkerställas genom att ansöka om ett förhandsavgörande. På så sätt är det möjligt att fastställa hur beskattningen kommer att ske även vid avvikande situationer.

Rantalainen erbjuder experttjänster för till exempel följande situationer:

  • Skatterådgivning
  • Skatteundersökningar
  • Skattesvar och ytterligare begäran om utredning till myndigheterna
  • Rättelseyrkanden
  • Skatteöverklaganden och motförklaringar

Kontakta oss för att veta mer!

Milena Pohjola

Team Manager

Yritysten verotus ja yritysjärjestelyt, henkilöverotus

0103216710

Mira Rajanti

Team Manager

Arvonlisäverotus

010 321 6877

Roi Hakanen

Manager, Tax & Legal

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Toni Holmström

Tax Manager

Yritysten verotus, yrityskaupat

0458848199