Företagsregleringar

I företagsregleringar ingår en del risker som bör undersökas från olika perspektiv. Rantalainens experter kan hjälpa dig med alla frågor kring företagsregleringar.

Lyckade företagsregleringar med hjälp av Rantalainens experter

I olika skeden av ett företags livscykel kan det uppstå behov av att ändra dess ägande- och företagsstruktur för att göra den mer affärsmässigt förnuftig. Med företagsreglering kan till exempel bildas koncernstruktur och diversifiera affärsrisker till olika företag. Hos Rantalainen hjälper vi kontinuerligt våra kunder med olika ägar- och strukturarrangemang från planering till genomförande. Det är en bra idé att involvera våra experter i planeringen i god tid så att vi kan hitta den mest förnuftiga lösningen för ditt företag. På så sätt beaktas även skatteperspektivet i planeringen redan från början. Vi ser också till att arrangemang och officiella rutiner genomförs så att du kan fokusera på din egen kärnkompetens i din affärsverksamhet.

Vi hjälper kontinuerligt våra kunder i exempelvis följande företagsregleringar från planering till implementering:

  • Ändring av bolagsform
  • Fusion
  • Fördelning
  • Verksamhetsöverlåtelse
  • Aktieomsättning

Kontakta oss för att veta mer!

Milena Pohjola

Team Manager

Yritysten verotus ja yritysjärjestelyt, henkilöverotus

0103216710

Heikki Luukkonen

Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Roi Hakanen

Manager, Tax & Legal

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512