Tyypillisimmät työtehtävät Rantalaisella

 

Työntekijöiden henkilökohtainen kehittyminen on meille tärkeää. Tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kouluttamiseen, ammattitaidon kehittämiseen sekä uralla etenemiseen. Isossa organisaatiossa on mahdollisuus edetä ja siirtyä tehtävästä toiseen ilman suurta byrokratiaa. Koulutusohjelmamme edistävät ammatillista kehittymistä laaja-alaisesti. Meillä työskentelee asiantuntijoita esimerkiksi taloushallinnon, IT:n, myynnin ja markkinoinnin sekä verohallinnon tehtävissä. Tällä sivustolla esittelemme tyypillisimpiä työtehtäviämme.

Palkkahallinnon asiantuntija

Palkkahallinnon asiantuntija vastaa asiakkaiden palkkahallinnon tehtävistä kokonaisvaltaisesti. Taustalla voi olla mm. merkonomi- tai tradenomiopintoja sekä PHT-tutkintoa. Palkkahallinnon asiantuntijalta löytyy kyky toimia tiimissä sekä asennetta hoitaa työ vastuullisesti asiakasta unohtamatta. Palkkahallinnon asiantuntija hallitsee nykyaikaiset järjestelmät. Käyttämiämme palkkahallinnon ohjelmistoja ovat mm. Netvisor-, Fivaldi-, ja Mepco-järjestelmät.

Palkanlaskijan tyypillisimpiä työtehtäviä ovat esimerkiksi työntekijöiden palkkojen laskeminen ja maksatus, verohallinnon oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen, tulorekisteri-ilmoitukset, palkkahallintoon liittyvien asiakirjojen teko sekä tilastointi. Palkkahallinnon asiantuntija hallitsee omien asikkaidensa työehtoehtosopimukset sekä säädökset ja neuvoo asiakasta palkkahallinnon asioissa.

Palkanlaskennan palvelumme

Palkanlaskijana työskentelevän Minnan uratarina

Taloushallinnon asiantuntija

Taloushallinnon asiantuntija huolehtii omien asiakkuuksiensa taloushallinnosta alusta loppuun itsenäisesti vastaten omasta työstä ja ajanhallinnasta.  Rantalaisella asiakkuudet vaihtelevat isojen pörssiyritysten taloushallinnosta aina pienempien toiminimien hoitoon. Pyrimmekin aina löytämään jokaiselle työntekijällemme sopivat asiakkaat oman osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Taloushallinnon asiantuntijalla on proaktiivinen ote työhön ja erikoiskysymyksiin saa aina apua talon sisältä.

Taloushallinnon asiantuntijan tyypillisimpiä työtehtäviä ovat esimerkiksi myynti- ja ostoreskontran käsittelyt, tiliotteiden tiliöinti, maksuliikenteen hallinta, taseen tasaus, kassavirtalaskelmien ja budjettipäivitysten tekeminen, hallitusjohdon konsultointi, tilinpäätökset, ohjelmistokoulutuksen pitäminen asiakkaalle sekä osinkojen laskeminen. Lisäksi on oltava asiakkaan tukena verotukseen ja osakeanteihin liittyvissä kysymyksissä. Tärkeimpänä asiantuntijan tehtävänä on tuntea omien asiakkaiden liiketoiminta ja tukea heitä sen kehittämisessä.

Taloushallinnon palvelumme

Kirjanpitäjänä työskentelevän Liinan uratarina

Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkö vastaa oman tiimisinsä palvelutuotannon ohjauksesta sekä toimii esimiehenä ja tukena tiimille.  Hänen vastuullaan on tiimin hallinnolliset työt, uusien asiakkaiden haltuunotto, asiakaspalaverit ja muut palvelupäällikön rooliin kuuluvat tehtävät. Tehtävässäsi on pyrittävä ohjaamaan tiimiä parhaan mahdollisen suorituksen suuntaan samalla pitäen vaatimustason korkealla. Palvelupäällikkön työtehtävässä on oltava yhteistyökykyinen, eikä saa pelätä alalla vallitsevaa muutosta.

Palvelupäällikkönä työskentelevän Niinan uratarina

Sovellusasiantuntija

Sovellusasiantuntijan työtehtävät Rantalaisella ovat varsin monipolisia. Sovellusasiantuntija toimii ohjelmistotukena sisäisesti ja ulkoisesti asiakkaille. Sovellusasiantuntijalla on hyvät tietotekniset taidot ja hän oppii uusia järjestelmiä nopeasti. Sovellusasiantuntija voi olla koulutukseltaan esimerkiksi tradenomi tai teknisen alan osaaja.

Sovellusasiantuntijan tyypillisempiä työtehtäviä ovat esimerkiksi ohjelmistojen käyttöönottoprojektien vetäminen joko itsenäisesti tai  osana tiimiä, ohjelmistojen käyttökoulutukset sekä asiakkaille että talon sisällä sekä ohjelmistojen uusien ominaisuuksien käyttöönotot (suunnitelmat, koulutukset) Lisäksi tämä on mukana esittelemässä ohjelmistoja myynnin tukena sekä toimii yhteyshenkilönä ohjelmistotoimittajan tekniseen tukeen erityisesti ohjelmistoista löytyvien virhetilanteiden selvityksissä. Sovelluasiantuntija myös ratkaisee tukipyyntöjä, eli pulmatilanteita ohjelmiston käytössä.

Sovellusasiantuntija työskentelevän Simon uratarina

Asiakkuuspäällikkö

Asiakaspäällikön tehtävä Rantalaisella on kuunnella asiakasta ja muuttaa tämän tarpeet tulosta tuottaviksi ratkaisuiksi. Tämä toimii työssään keskusteluyhteytenä yritysasiakkaiden ja Rantalaisen välillä.  Tehtävänä on löytää uusia asiakkaita ja sovittaa Rantalaisen laajasta palvelukokonaisuudesta oikeat ratkaisut näiden tarpeisiin. Asiakkuuspäällikkö on myös mukana erilaisissa kehitysprojekteissa tuoden niihin myynnillisen näkökulman.

Asiakkuuspäällikön tulee olla ulospäinsuuntautunut taloushallinnon ammattilainen. Tämän on oltava jatkuvasti ajan hermoilla uusista alaa koskevista asioista ja teknologiasta. Asiakkuuspäällikön päivittäiset työtehtävät koostuvat esimerkiksi uusien asiakkaiden kontaktoinnista ja haltuunotoista, sopimusten teosta, yhteistyöstä muiden sidosryhmien kanssa sekä asiakkuuksien jatkuvasta kehittämisestä.

Asiakkuuspäällikönä työskentelevän Mikan uratarina

Tule meille töihin

Etsimme jatkuvasti uusia työntekijöitä taloushallinnon eri tehtäviin ympäri Suomen.

Katso avoimet työpaikkamme

 

 

Jätä avoin hakemus
Mikäli et löydä hakemaasi tehtävää avoimista työpaikoista, kerro meille itsestäsi enemmän avoimella hakemuksella. Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Jätä hakemus