Löneadministration och HR

Expert och partner inom löneadministration och HR

Löneadministrationen är en viktig del i företag av alla storlekar. Kunskap om den aktuella lagstiftningen och nutida system inom resefakturor, lön och HR påverkar inte endast företagets ledning, utan varje anställds vardag. Förutom löneadministration erbjuder vi olika HR-tjänster.

Löneadministration

Löneadministrationen är en av de viktigaste lagstadgade skyldigheter hos företag. Som Rantalainens kund får du en namngiven löneräknare samt hela löneadministrationens teams expertis till förfogande. Genom att outsourca löneadministrationen kan du koncentrera dig på företagets grundläggande verksamhet.

Rantalainens löneadministration omfattar bland annat följande tjänster:

 • Löneräkning, betalning och rapportering
 • Information och hjälp vid anställning
 • Beräkning av semesterlön
 • Resekostnader
 • Rapportering till myndigheter
 • Utbildning inom programvaror

HR-tjänster

Vi erbjuder olika tjänster inom HR. Ett fungerande HR-system är en stor konkurrenskraft för företaget, och Rantalainens tjänster koncentrerar sig på att utveckla den biten hos företag.

Våra experter hjälper ert företag att nå sina målsättningar med effektivare hantering av HR ärenden. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster relaterade till expertis, företagskultur, strategi och HRM-tjänster.

 

Olika HR-tjänster

Tjänster inom expertis och know-how är bland annat:

 • Kartläggning av kompetens inom företaget och byggande av kompetenskarta
 • Skapa en plan för utvecklingssamtal
 • Planerande av individuella utvecklingsplaner
 • Utbildning för ledning och personal

Tjänster inom företagskultur är bland annat:

 • Utveckling av välbefinnande på arbetsplatsen
 • Skapande av en välfärdsplan
 • Planerande av rekryteringsprocesser
 • Värderingar och strategi som stöd för välmående
 • Redovisning om arbetssäkerheten
 • Skapande av introduktionsplan för nya anställda

Tjänster inom strategi är bland annat:

 • HR kartläggning och utformning av nya arbetsmodeller
 • Skapande av mål och strategi inom HR
 • HR due diligence
 • Utveckling inom ledarskap

Tjänster inom HRM är bland annat:

 • Hjälp vid samarbetsförhandlingar
 • Förberedelse av lagstadgade personalplaner
 • Personalchefstjänster
 • Telefontjänst
 • Startpaket för ny arbetsgivare

Kontakta oss och fråga mer!