Ekonomiförvaltning

Rantalainen är en pålitlig partner inom ekonomiförvaltning. Våra experter hjälper dig gärna när du vill digitalisera din bokföring, starta ett nytt företag eller outsourca din ekonomiförvaltning.

Vi är auktoriserade av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland med lokal betjäning för företag och samfund av olika storlekar.

Bokföring

Bokföring är en lagstadgad skyldighet för företag och föreningar. Förutom att sköta den lagstadgade bokföringen, är det viktigt för oss att skapa relevant information som stöd till företagets beslutsfattande. Vi ser till att bokföringen är aktuell och skapar den information ditt företag eller förening behöver. Hos oss har du alltid en lokal personlig bokförare eller bokföringsteam.

I våra bokföringstjänster ingår bland annat följande:

  • Månatlig bokföring samt deklaration av skatter på eget initiativ
  • Rapportering av månatlig bokföring till VD, ledning och styrelse
  • Bokslut och skattedeklaration
  • Koncernredovisning

Digital ekonomiförvaltning

Vi är experter inom digital ekonomiförvaltning och jobbar med bland annat Procountor, Netvisor, Lemonsoft och Fivaldi. Vi är programvaruoberoende och rekommenderar alltid de program som bäst möter kundens behov. Digital ekonomiförvaltning spar din tid och effektiviserar ekonomiförvaltningen.

Fördelarna med digital ekonomiförvaltning är bland annat att

  • All information är lagrad elektroniskt och säkert i molntjänsten och kan övervakas i realtid
  • Du kan skicka försäljningsfakturor, hantera inköpsfakturor och följa rapportering var som helst
  • Du sparar tid då du inte behöver manuellt behandla, skicka och arkivera papper.

Outsourcing av ekonomiförvaltning

Genom att lägga ut din bokföring, löneadministration eller både och till Rantalainen får du en pålitlig samarbetspartner till ditt företag eller organisation. Användningen av en pålitlig redovisningsbyrå frigör dina resurser att sköta företagets egen verksamhet även effektivare. Våra experter utbildas regelbundet och har alltid den senaste informationen till sitt förfogande så att vi kan erbjuda dig den bästa kunskapen. Processen påbörjas genom en kartläggning av dina behov och därefter ger vi ett förslag på vad som kan läggas ut.

Kontakta oss och fråga mer!

Rapportering

Rapportering av ekonomiförvaltning erbjuder värdefull information om företagets ekonomiska situation. Som kund hos oss får du rapporteringslösningar som passar ditt företag. Vi erbjuder högklassiga och användarvänliga rapporteringsverktyg.

Kontakta oss och fråga mer!