Ekonomiförvaltning

Rantalainen är en pålitlig partner inom ekonomiförvaltning med lokal betjäning för både företag och föreningar. Våra experter hjälper dig gärna ifall du söker efter en ny samarbetspartner, vill digitalisera din bokföring, startar nytt företag eller vill outosourca din ekonomiförvaltning. Rantalainen är auktoriserat av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland.

Bokföring

Bokföring är en lagstadgad skyldighet för företag och föreningar. Förutom att sköta den lagstadgade delen, är det viktigt för oss att skapa mervärde för våra kunder genom relevant information som stöd till beslutsfattande. Vi ser till att bokföringen är aktuell och skapar den information ditt företag eller förening behöver. Hos oss har du alltid en namngiven bokförare och löneadministratör.

I våra bokföringstjänster ingår bland annat följande:

  • Månatligbokföringsamtdeklarationavskatterpåegetinitiativ
  • Rapportering till VD, ledningochstyrelse
  • Bokslutochskattedeklaration
  • Koncernredovisning

 

Digital ekonomiförvaltning

 Vi är experter inom digital ekonomiförvaltning och jobbar med bland annat Procountor, Netvisor, Lemonsoft och Fivaldi. Vi rekommenderar alltid det program, som bäst möter vår kunds behov. Digital ekonomiförvaltning sparar din tid och skapar effektivare prosesser.

Fördelarna med digital ekonomiförvaltning är bland annat:

  • All information är lagrad elektroniskt i molntjänsten och kan övervakas i realtid
  • Du kan skicka försäljningsfakturor, hantera inköpsfakturor och följa rapportering var som helst
  • Du sparar tid då du inte manuellt behöver behandla, skicka och arkivera papper

 

Outsourcing av ekonomiförvaltning

Genom att outsourca din bokföring, löneadministration eller både och till Rantalainen får du en pålitlig samarbetspartner. Outsourcingen frigör dina resurser att sköta företagets egna verksamhet även effektivare. Våra experter utbildas regelbundet för att försäkra sig om att de alltid har den senaste informationen till sitt förfogande.

Kontakta oss och fråga mer!