Externalisering av ekonomiförvaltning

Genom att externalisera ekonomiförvaltningen till Rantalainen kan du fokusera på din inkomstbringande verksamhet och lita på att din ekonomi är i goda händer. Hos oss får du alltid av en utsedd bokförare, löneräknare eller ett team av experter.

Fördelar med externaliserad ekonomiförvaltning

Din egen tid räcker inte nödvändigtvis till för att sköta all ekonomiförvaltning. Med extern ekonomiförvaltning är det primära målet att spara tid. Externalisering kan också ge kostnadsbesparingar, men ofta när man väljer partner bör man betona helheten. Externalisering är riskhantering som säkerställer kontinuiteten i företagets ekonomi även i svåra situationer.

Genom att välja Rantalainen som din partner får du tillgång till vår omfattande expertis, bland annat inom bokföring, löneadministration, redovisning, beskattning, företagsreglering och andra tjänster som kräver sakkunskap. Vi tillhandahåller alla tjänster relaterade till externalisering av ekonomiförvaltning och personaladministration så lokalt som möjligt och vi har kontor på mer än 60 orter i Finland. Vi speglar alltid vårt tjänsteerbjudande på det aktuella skedet av ditt företags livscykel.

Externalisering av ekonomiförvaltning är samarbete

Vi tror att externalisering av ekonomiförvaltning är ett samarbete mellan kunden och oss. Löneräkning eller bokföring kan externaliseras tillsammans eller var för sig och vi hjälper gärna till med planering av externaliseringen.

Vi erbjuder omfattande externalisering av ekonomiförvaltning och löneräkning till företag av alla storlekar, föreningar och andra samfund. Ekonomiförvaltningsexperternas arbete kräver expertis inom många områden utöver den faktiska bokföringen eller löneräkningen. Våra experter har en bred syn på hur man implementerar löneadministration på bästa möjliga sätt i företag av olika storlek i olika branscher. Du kan läsa mer om Rantalainens branschösningar här.

För små företag finns det alltid en utsedd bokförare eller löneräknare. För stora företag finns det alltid ett helt redovisnings- eller löneräkningsteam för att hantera ekonomiförvaltningens rutiner.

Läs mer om våra individuella redovisnings- och lönetjänster:

  • Bokföring
  • Löneräkning
  • Elektronisk ekonomiförvaltning

Kontakta oss för mer information! Du hittar ditt närmaste kontor här.