Rapportering av ekonomiförvaltning

Rapportering av ekonomiförvaltning ger högkvalitativ information om företagets ekonomiska situation. Som kund hos oss får du rapporteringslösningar som passar ditt företag.

Rantalainen BI-rapportering

Rantalainens BI-rapportering är en modern Business Intelligence-molntjänst som har skapats för att underlätta övervakning, rapportering och analys av omvärldsbevakning för organisationer av alla storlekar.

Läs mer

Rantalainens bokslutsanalys

Bokslutsanalys görs en gång per år omedelbart efter den senaste bokslutsposten. Jämfört med andra lösningar på marknaden är analysen mycket tidigare för kunden att använda.

Läs mer