Private equity-bolaget Intera Partners avyttrar Rantalainen Group. Den nya majoritetsägaren blir det nordiska private equity-bolaget Norvestor. Nyckelpersonerna i Rantalainen kommer också i fortsättningen att vara ägare i bolaget. Rantalainen är Finlands största bokföringsbyrå, med 1 200 anställda experter i Finland och Sverige. Rantalainen erbjuder omfattande ekonomiförvaltningstjänster, löneadministration, HR och övriga specialisttjänster.

Intera Partners har varit Rantalainens ägarpartner sedan 2018. Under Interas ägarperiod har Rantalainen bland annat mer än fördubblat sin omsättning till över 100 miljoner euro, gjort betydande satsningar på digitalisering och expanderat verksamheten till Sverige.

– Under de senaste åren har Rantalainen nått en ledande ställning bland bokföringsbyråerna i Finland. Dessutom har bolagets teknologiska färdigheterna förstärkts, ledarskapet och HR har utvecklats och vi har gjort betydande framsteg i kundcentrerad service. För det vill jag tacka vår kunniga personal, alla våra kunder och Intera Partners. Vi ser framemot att inleda samarbetet med vår nya ägare och partner Norvestor. Tillsammans med den nya ägaren kan vi fortsätta satsa på digitalisering och tillväxt i Norden, konstaterar Rantalainen Groups vd Jukka Rosenberg.

– Rantalainen har överträffat de målen vi satt upp i början av vårt ägarskap. Jag vill tacka ledningen och personalen för det utmärkta samarbetet. Vi är glada över att bolaget får goda möjligheter att fortsätta växa och expandera internationellt tillsammans med Norvestor, säger Juhana Kallio, Managing Partner på Intera Partners.

– Vi är mycket glada över att få börja samarbeta med Rantalainen. Vi uppskattar bolagets långa historia och mycket kunniga organisation. Under de senaste åren har Jukka tillsammans med resten av ledningen gjort ett fint arbete i att stärka både verksamheten och marknadsställningen. Rantalainen är nu redo för nästa fas. Vi tror starkt på att det går ihop med den erfarenhet som vi på Norvestor har av bolag med ambitiösa tillväxtmål inom företagsservicesektorn i Norden. Vi ser framemot att etablera en nordisk ledare inom ekonomiförvaltningstjänster, säger Marika af Enehjelm, Partner på Norvestor.

Förändringen i ägarskapet påverkar inte personalen, och samarbetet fortsätter som förr med kunderna och samarbetsparter. Transaktionen beräknas utföras under första kvartalet 2023. Parterna har kommit överens om att inte publicera de ekonomiska detaljerna i transaktionen.

 

Mer information:

Jukka Rosenberg, vd, Rantalainen

jukka.rosenberg@rantalainen.fi

+358 50 311 2194

 

Juhana Kallio, vd, Intera Partners

juhana.kallio@interapartners.fi

+358 40 526 6629

 

Marika af Enehjelm, Partner, Norvestor

marika.af.enehjelm@norvestor.com

+358 40 553 6934

 

Rantalainen är Finlands största bokföringsbyrå som sysselsätter 1 200 experter inom ekonomiförvaltning och löneadministration. Koncernen tillhandahåller lokalt omfattande och moderna ekonomiförvaltningstjänster för företag och samfund av olika storlekar. Rantalainen har cirka 20 000 kunder, som består av företag och samfund. Koncernen finns på över 60 orter i Finland och Sverige, och omsätter över 100 miljoner euro. Bolaget grundades 1972. www.rantalainen.fi

Intera Partners är ett finländskt private equity-bolag, som fokuserar på tillväxt och expandering internationell. Intera förvaltar tre aktiva fonder, vars sammanlagda kapital är 785 miljoner euro. I fondportföljen finns sammanlagt 12 bolag som sysselsätter totalt omkring 11 000 personer och vars sammanlagda omsättning är cirka 900 miljoner euro. www.interapartners.fi

Norvestor är ett ledande nordiskt private equity-bolag med fokus på små och medelstora företag. Norvestor har kontor i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Luxemburg. Teamet har arbetat tillsammans sedan 1991, vilket gör dem till bland de mest erfarna placerarna i Norden. Norvestor har gjort 82 investeringar med mer än 350 uppföljningsaffärer, samt gjort 58 exits, inklusive 16 börsnoteringar. Norvestor placerar i nordiska tillväxtföretag med potential att nå en ledande ställning i Norden eller internationellt genom organisk tillväxt, förvärv eller expandering internationellt.  www.norvestor.com

 

Norvestor to become the new majority owner in Rantalainen Group

Private equity firm Intera Partners announces its exit from financial administration services provider Rantalainen Group as Nordic private equity firm Norvestor becomes the new majority owner in the company. Rantalainen’s key personnel will continue to have ownership in the company also. Rantalainen is Finland’s largest financial administration services provider and employs 1,200 professionals in Finland and Sweden. Rantalainen’s services comprise outsourced accounting and bookkeeping services, payroll administration and HR services as well as expert services.

Intera Partners has been a shareholder in Rantalainen since 2018. During Intera’s ownership, Rantalainen has more than doubled its revenues to more than EUR 100 million, invested significantly in digitalization and expanded its operations to Sweden.

“Over the last years, Rantalainen has achieved a leading position in financial administration services in Finland. In addition, the company has developed its technological expertise, HR management capabilities, and customer focus. These achievements have been possible thanks to our professional employees, customers, and Intera. We are excited to start cooperation with Norvestor. Through the ownership change, we will be able to continue making investments especially in digitalization and Nordic expansion,” says Jukka Rosenberg, CEO of Rantalainen.

 “Rantalainen has exceeded the goals we set together at the beginning of our ownership. I would like to thank Rantalainen’s management and personnel for their excellent cooperation. We are delighted that the company now has a great opportunity to take its next steps in internationalization and growth with Norvestor as a partner,” says Juhana Kallio, Managing Partner of Intera.

 “We are thrilled to partner up with Rantalainen. We hold in high regard the long history and highly competent organization of the company. A great base has been built over the past years, lastly by Jukka and his team, strengthening both the platform and the market position of the company. Rantalainen is now ready for its next phase, and we believe this is a good match with Norvestor’s experience in supporting business services companies with a strong drive and ambitious Nordic growth plans. We look forward to establishing a Nordic leader within financial administration services,” says Marika af Enehjelm, Partner at Norvestor.

The ownership change has no impact on Rantalainen’s personnel. Cooperation with customers and stakeholders will continue as before. The transaction is estimated to be completed during the first quarter of 2023. The parties have agreed not to disclose the financial details of the transaction.

 

For more information, please contact:

 Jukka Rosenberg, CEO, Rantalainen

jukka.rosenberg@rantalainen.fi

+358 50 311 2194

 

Juhana Kallio, Managing Partner, Intera Partners

juhana.kallio@interapartners.fi

+358 40 526 6629

 

Marika af Enehjelm , Partner, Norvestor

marika.af.enehjelm@norvestor.com

+358 40 553 6934

 

Rantalainen Group is Finland’s largest financial administration services company, employing 1,200 financial and payroll administration professionals. The group offers comprehensive and modern financial administration services to companies and other organizations of all sizes locally. Rantalainen’s customer base consists of about 20,000 companies and communities. The Group has more than 60 offices in Finland and Sweden and revenues of more than 100 million euros. The company was founded in 1972. www.rantalainen.fi  

Intera Partners is a Finnish private equity firm with a focus on growth and internationalisation. Intera manages three active funds with a total capital of EUR 785 million. The funds are invested in a total of 12 portfolio companies with approximately 11,000 employees and a combined revenues of EUR 900 million. www.interapartners.fi

Norvestor is a leading private equity firm focusing on mid-market buyouts in the Nordic region with offices in Oslo, Stockholm, Helsinki, Copenhagen and Luxembourg. The team has worked together since 1991 making it one of the most experienced private equity teams in the Nordics, having executed 82 investments with more than 350 follow-on M&A transactions, in addition to executing 58 exits including 16 IPOs. The Norvestor funds seek to invest in growth companies in the Nordic mid-market that have potential to achieve a leading Nordic or international position, typically through organic growth, acquisitions across fragmented industries and by geographic expansion. www.norvestor.com