Rantalainen har förenat sina krafter med svenska redovisningsbyrån Win-Win Ekonomi Ab. I och med sammanslagningen expanderar Rantalainen för första gången sin verksamhet till den svenska marknaden. 

Stockholmsbaserade Win-Win Ekonomi ägs av bröderna Martin och Ludvig Grimlund. Företaget grundades 2011 och har sedan dess haft en stabil tillväxt och har idag en omsättning på ca 4,4 miljoner euro och över 40 anställda. Win-Win Ekonomi är en modern redovisningsbyrå som erbjuder ekonomi- och löneförvaltningstjänster med en stark satsning på e-tjänster genom digitala och automatiserade processer. 

– Genom sammanslagningen kan vi fördjupa vårt samarbete avseende internationella kunder och samtidigt får vi ökat utrymme till nya satsningar. Därmed kan vi i Win-Win hålla en fortsatt hög tillväxttakt de närmaste åren, säger Ludvig Grimlund, VD för Win-Win Ekonomi. 

Enligt Rantalainen Botnia Ab:s operativa chef Cedric Frostdahl, är sammanslagningen ett naturligt steg i det långvariga samarbetet med Win-Win Ekonomi.  

– Win-Win Ekonomi och Rantalainen har samarbetat i över 10 år och båda företagen har kunder som är verksamma i både Sverige och Finland. Vi ser de internationella och blivande internationella kunderna på båda sidorna av Östersjön som ett väldigt intressant och växande kundsegment och genom att slå ihop våra krafter vill vi satsa på att stå till tjänst för dem. I och med sammanslagningen kan vi hjälpa våra nuvarande och nya kunder ännu bättre på båda marknaderna. Vi anser att den svenska marknaden är mycket intressant och tillsammans med Win-Win Ekonomi har vi möjlighet att växa även i Sverige, berättar Frostdahl. 

Tills vidare fortsätter Win-Win Ekonomi verksamheten under sitt eget varumärke. Martin Grimlund och Ludvig Grimlund blir delägare i Rantalainen, och kommer fortsätta driva Win-Win Ekonomi i Sverige. 

Rantalainens VD Jukka Rosenberg säger att koncernen genom förvärvet i Sverige tar nästa stora tillväxtkliv mot en mer internationell verksamhet. 

– Sammanslagningen är ett stort steg för Rantalainen och vi är stolta att kunna utvidga till Sverige med just Win-Win Ekonomi. Vi är även stolta över det mervärde som vi kan erbjuda till Win-Win Ekonomis kunder i form av interim CFO-tjänster, berättar Rosenberg.  

 

Mer information:

Jukka Rosenberg, VD, Rantalainen Group, tfn +358 50 311 2194, jukka.rosenberg@rantalainen.fi  

Cedric Frostdahl, operativ chef, Rantalainen Botnia Ab, tfn +358 50 326 6716, cedric.frostdahl@rantalainen.fi   

Ludvig Grimlund, VD, Win-Win Ekonomi AB, tfn +46 8 684 494 61, ludvig.grimlund@winwin-ekonomi.se 

 

Rantalainen är den största inhemska redovisningsbyrån i Finland. Dess kunder har tillgång till kunnande av över 1 100 utbildade experter. Vi erbjuder omfattande och moderna tjänster inom ekonomiförvaltning till företag, samfund och organisationer av alla storlekar.  

Koncernens omsättning uppskattas att under pågående år uppgå till över 90 miljoner euro och den har cirka 18 000 företag som kunder. Vi erbjuder personlig och lokal service på över 60 orter och digitalt. 

Koncernens moderbolag är Rantalainen Group Oy, vars ägande fördelas på följande sätt: Intera Partners fond 64 %, Rantalainen Yhtiöt 7 %, Oona Capital 15 % samt ledning och nyckelpersonal 14 %. www.rantalainen.fi/sv  

Win-Win Ekonomi AB är Sveriges ledande redovisningsbyrå och hjälper företagare i hela Sverige. Företaget arbetar med modern teknologi kombinerad med hög personlig service och hjälper kunder med sina problem och att utveckla sina bolag framåt. Win-Win Ekonomi har ca 45 anställda i Stockholm och företagets omsättning är 4,4 miljoner euro. www.winwin-ekonomi.se