Usein maataloudet pyrkivät minimoimaan maatalouden verotuksen vain kuluvalta vuodelta. Maatalouden verosuunnittelua pitäisi kuitenkin tehdä pidemmällä tähtäimellä. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on hyvä huomioida mm. Suomen hallituksen maatalouspolitiikka, sillä liiketoimintaa ei pidä jättää pelkästään tukien varaan. Maatalouden verosuunnittelu kannattaakin aloittaa heti ja tehdä laskelmia suunnittelun tueksi. Tässä blogissa avataan verosuunnittelun aloittamista ja maatalouden verotuksen ongelmakohtia, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Maatalouden verosuunnittelun aloittaminen

Maatalouden verosuunnittelussa on isossa roolissa se, että maatalousyrittäjällä on tietoa ja ajatuksia maatalouden kehityksestä lähivuosina. Yrittäjän on oltava perillä myös valtakunnallisista muutoksista. Tulevaisuuden tuulia voi haistella mm. seuraamalla alan julkaisuja, kuluttajakäyttäytymistä ja maailman yleistä tilannetta. Käytännössä maatalouden verosuunnittelu on pitkä prosessi, jossa pääpainon pitäisi olla usean vuoden päässä, ei kuluvan vuoden verotuspäätöksessä.

Maatalouden verosuunnittelu kannattaa aloittaa tekemällä laskelmia tulevaisuudesta huomioiden tulojen epätasainen jakaantuminen kalenterivuoden aikana. Laskelmien avulla voi ennustaa maatilan kehittymistä ja seurata, miten kehitys on toimintaan vaikuttanut. Laskelmien kautta huomaa helposti, jos veroja alkaa tulla maksettavaksi paljon ja esim. yhtiöittäminen tulee ajankohtaiseksi. Kaikkien laskelmien perustana toimii hyvin hoidettu maatalouden kirjanpito, johon kannattaa ottaa asiantunteva ja auktorisoitu tilitoimisto kumppaniksi auttamaan laskelmien teossa ja keskustelemaan tulevaisuudensuunnitelmista.

Verosuunnittelussa huomioitavia asioita

  • Maatila ei elä pelkällä liikevaihdolla. Käyttökatetta on oltava mm. yksityistaloutta ja lainanlyhennyksiä varten. Laske siis maatilan käyttökate säännöllisesti, seuraa sen kehitystä ja tee korjausliikkeitä tarvittaessa.
  • Pelkkä verolaskelma ei riitä verosuunnitteluun. Maatalousyrittäjän pitäisi miettiä talouttaan laajemmin ottaen huomioon kaikki maatalouden osa-alueet.
  • Tuloslaskelma ja tase ovat verosuunnittelun perustyökaluja. Raportit kannattaa laatia neljännesvuosittain tai kuukausittain, mikäli halutaan pysyä ajan tasalla maatalouden kehityksestä (sähköisessä taloushallinnossa nämä tehdään oletuksena kuukausittain). Ajantasaisella kirjanpidolla ja tarvittaessa tehtävillä välitilinpäätöksillä voidaan varmistaa reaaliaikaiset talousluvut verosuunnittelun pohjana.

Maatalouden verotuksen ongelmakohtia

Talouslaskelmia tehdessä on huomattu, että joskus maatalouden kirjanpitoon on kirjattu tase-eriä miettimättä maatalouden verotusta ollenkaan. Kannattaa muistaa, että investoinneissa koneet ja kalusto käsitellään täysin erillään rakennuksista.

Maatalouden verosuunnittelussa voi ottaa huomioon myös poistojen ja velkojen välisen suhteen. Poistojen määrän olisi hyvä olla enintään saman suuruinen kuin vuosittaiset velkojen lyhennykset. Joskus on tullut vastaan investointeja, joista tehdään poistoja ”etukäteen” ja velkojen lyhennyksissä on verovapaita vuosia. Tällainen tilanne voi kostautua myöhemmin, kun poistopohja syödään liian aikaisin. Ilman poistoja tulos on korkeampi ja sitä kautta veroja on maksettava enemmän. Tämä yhdistettynä velkojen lyhennyksiin voi myös rasittaa maatilan kassaa huomattavasti.

Maatalouden kirjanpidossa huomioidut lainat tulee jakaa oikein maatalouteen, metsätalouteen ja yksityistalouteen. Tekemällä lainojen jaottelun oikein, maatalouden nettovarallisuus tulee laskettua oikein eikä laskelmissa ole mukana ”ylimääräisiä velkoja”. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoslainoissa, joilla on hankittu koko maatila, ml. rakennukset, metsät ja koneet, on syytä ottaa huomioon lainan oikea jaottelu.

***

Blogitekstin ovat kirjoittaneet Rantalaisen maa- ja metsätalouden taloushallinnon asiantuntijat.

Tutustu myös Rantalaisen pdf-oppaaseen Maatalousyrittäjän opas taloushallintoon ja verotukseen. Lisätietoa Rantalaisen maa- ja metsätalouksille suunnatuista ratkaisuista löydät täältä: https://www.rantalainen.fi/toimialaratkaisut/maa-ja-metsataloudet/.