Experttjänster

Som kund hos Rantalainen får du vid behov hjälp av våra experter inom ekonomi, beskattning, revision och lagkunskap. Våra experter erbjuder hjälp till både företags- och föreningskunder. Vi hjälper beslutsfattare bland annat med att starta företag, internationalisering, fusioner och ägarbyten samt företagsköp.

Revision

Rantalainens revisorer har lång och vid erfarenhet av olika storleks och slags företag. Av oss får du hjälp med revision i alla stadier av ditt företags livscykel. Trots att revision ofta ses som en obligatorisk kostnad, är det samtidigt en möjlighet att få en inblick i förtegets ekonomi tillsammans med en erfaren expert.

Företagsbeskattning

Vi betjänar företag och företagare inom företagsbeskattning.

Våra experter hjälper till med bland annat:

  • Ansökningar om beskattningens förhandsavgöranden
  • Stöd i skatterevision
  • Hjälp med beskattningsbesvär
  • Inhemska och internationella företags beskattning i Finland
  • Beskattning vid ägarbyten samt företagsköp
  • Beskattning vid vinstdelning

Etablering av företag eller förening

Rantalainen är en pålitlig partner vid etablering av företag eller förening. Vi har hjälpt flera startups och övriga företag med starten av affärsverksamheten, planering och budgetering. Vi kan även hjälpa till med ansökningar om finansiering, ansökning om startpeng och blanketter till Patent- och registerstyrelsen. Vårt internationella team hjälper även till vid expansion utomlands.

Ägarbyten samt företagsköp

Det är bra att involvera en expert vid ägarbyten och företagsköp för att säkerställa att sakerna sköts på rätt sätt i företagets viktiga skeden. Det är bra att börja planera förändringen i ett tidigt skede, och vid behov ta med en expert i projektet från första början. Rantalainens expert kan ta i beaktande bokföringen, beskattningen samt företagslagstiftningen.

Controller- och ekonomichef-tjänster

Vi erbjuder mångsidig hjälp inom controller- och ekonomichef-tjänster för att utveckla företagets ekonomiförvaltning, analysera företagets siffror, samt hjälpa till med det alldagliga arbetet. Av oss får ert företag olika rapporter, prognoser och analyser för att hjälpa er med beslutsfattandet.

Internationella tjänster

Rantalainen erbjuder olika tjänster inom internationalisering av företag. Vi hjälper både företag som vill etablera sig i Finland samt finska företag som vill sprida sig utomlands. I vårt internationella team talar vi förutom finska, svenska och engelska tyska, ryska, spanska, italienska, portugisiska, danska, franska och norska. Rantalainen samarbetar med GGI, vilket ger oss kontakter inom ekonomiförvaltning och juridik i 124 länder. Vi hjälper med bland annat etablering av företag, löner, skatter, och rekrytering.

Kontakta oss och hitta ditt närmaste kontor!