Internationell beskattning

Våra skattespecialister hjälper finska företag som är verksamma på internationella marknaden samt internationella företag som är verksamma i Finland med alla olika skattefrågor.

Expert vid din sida gällande internationell beskattning

Rantalainen erbjuder tjänster till företag som bedriver internationella verksamheter och vi hjälper med att expandera ens verksamheten utomlands. Vi hjälper också utländska företag och lokala företag som tillhör en större koncern och är verksamma i Finland. Vi hjälper våra kunder med olika typer av internationella skatteutmaningar och skattehantering och vi tillhandahåller information som stöd för beslutsfattande i samband med internationalisering. Genom ett omfattande samarbetsnätverk kan vi också hitta partners runt om i världen för att ta reda på lokala skatteregler.

Vi erbjuder exempelvis följande internationella skattekonsulttjänster:

  • Internationaliseringsutmaningar och skattefrågor
  • Tolkning av skatteavtal
  • Bedömning av bildandet av ett fast driftställe
  • Faktisk ledarposition i Finland
  • Intäktsfördelning och internprissättning
  • Undanröjande av dubbelbeskattning
  • Gränsöverskridande företagstransaktioner
  • Arbetsgivarskyldigheter och internationell personbeskattning
  • Internationell mervärdesskatt

Kontakta oss för att veta mer!

Tommi Vilppola

Tax Manager

Kansainvälinen verotus

010 3216 733

Riina Puranen

Tax Manager

Yritysjärjestelyt

010 321 6809

Roi Hakanen

Tax Manager

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512