Företagsbeskattning och bolagsskatteplanering

Rantalainens erfarna skattespecialister hjälper dig med alla frågor kring företagsbeskattning och bolagsskatteplanering.

Ta hjälp av en expert gällande företagsbeskattning och bolagsskatteplanering

Beskattning är en oskiljaktig del av affärsverksamheten. Kunskap om skattemässiga förpliktelser, möjligheter och förändringar har en betydande påverkan på företagets ekonomi och strategiska planering. Det är till exempel viktigt att säkerställa identifieringen av skatteavdraget för kostnader, skattebefrielsen för inkomster och flexibiliteten i redovisning och beskattning genom diskussioner och vid behov genom att ansöka om förhandsavgörande från Skatteförvaltningen. Med hjälp av våra erfarna skatteexperter kan vi på Rantalainen hjälpa till att lösa både vanliga och tvetydiga frågor och alla andra skatteproblem.

Vi erbjuder till exempel följande rådgivningstjänster för företagsbeskattning:

  • Skatteplanering och -optimering
  • Beskattning av företagstransaktioner
  • Beskattning av bolagsinkomster
  • Beskattning av personbolag
  • Skatterapportering och skatteavdrag
  • Ansökan om förhandsavgörande
  • Rättelseyrkande och överklaganden

Kontakta oss för att veta mer!

Milena Pohjola

Team Manager

Yritysten verotus ja yritysjärjestelyt, henkilöverotus

0103216710

Heikki Luukkonen

Senior Tax Manager

Yritysten ja yhdistysten verotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

010 321 6708

Tuija Vanhanen

Senior Manager, Tax & Legal

010 321 6876

Roi Hakanen

Manager, Tax & Legal

Yritysjärjestelyt, yrityskaupat, kansainvälinen henkilöverotus

0103216512

Tom Engblom

Tax manager

Yritysverotus, yritysjärjestelyt

09 2959 2543

Toni Holmström

Tax Manager

Yritysten verotus, yrityskaupat

0458848199