Skatteincitamentet för forskning och utveckling godkändes av regeringen i riksdagen i december 2022 och skattereformen trädde i kraft i början av januari 2023. Incitamentet kommer särskilt att tjäna företag som söker tillväxt, och ett av de primära syftena med skatteincitamentet är att uppmuntra små och medelstora företag att investera i sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. Rantalainens skatteexpert Juho Heikkinen berättar hur företag kan dra nytta av incitamentet.

I det nya skatteincitamentet är storleken på det generella tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet 50 procent av de löne- och inköpsservicekostnader relaterade till bolagets egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Maxbeloppet för det allmänna tilläggsavdraget under beskattningsåret är 500 000 euro och den nedre gränsen är 5 000 euro.

Dessutom är det från och med början av 2024 möjligt att få ytterligare ett tilläggsavdrag med 45 procent baserat på ökningen av mängden forsknings- och utvecklingsverksamhet, om mängden forsknings- och utvecklingsverksamhet som utförs under beskattningsåret har ökat jämfört med till föregående beskattningsår. Även maxbeloppet för ytterligare tilläggsavdrag skulle under beskattningsåret ha varit 500 000 euro.

Därför är det från början av 2024 möjligt för ett enskilt företag att få sammanlagt upp till en miljon euro i skatteförmåner per år till följd av forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Rantalainens skatteexpert Juho Heikkinen uppmuntrar företag att dra nytta av incitamentet som trätt i kraft.

– Det här är en bra morot för att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten. För övrigt är det värt att ta del av alla skatteincitamenten om bara villkoren uppfylls. Man ska dock ta hänsyn till att om man har fått till exempel direktstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet från Business Finland så kan man inte få ytterligare avdrag för stödet, säger Heikkinen.

Exakta instruktioner för avdrag kommer senare

En exakt definition eller konkreta exempel på vad forsknings- och utvecklingsskatteavdrag kan innehålla har ännu inte inkommit från Skatteförvaltningen, men vissa allmänna riktlinjer har gjorts.

Skatteincitamentet kan även användas av företag vars räkenskapsperiod har avslutats i januari 2023 – så länge som ytterligare avdrag krävs innan beskattningen upphör.

– I lagen anges att forsknings- och utvecklingsverksamhet innebär sådan kreativ och systematisk verksamhet för att öka kunskapen eller använda kunskap för nya tillämpningar som syftar till något väsentligt nytt, säger Heikkinen.

Ur bokföringslagens synvinkel är forsknings- och utvecklingsverksamhet till exempel att inhämta ny information, söka tillämpningar av information och leta efter produkt- och processalternativ, påpekar Heikkinen.

– Det viktigaste är att det här tilläggsavdraget baseras på kostnaderna för det arbete en person utför, till exempel direkta löner eller underleverantörsfakturor. I de sistnämnda måste man vara noga med att de är relaterade till personarbete. Exempelvis för att hyra en maskinhall kan man inte göra avdrag, säger Heikkinen.

Om företaget är intresserad av att utnyttja skatteincitamentet för forskning och utveckling, är det rekommenderat det att anlita en skatteexpert för att hjälpa till med planering och för rådgivning.

Forsknings- och utvecklingsverksamhetens skatteincitament i korthet:

  • Ett beräknat tilläggsavdrag på 50 %, som görs med skattedeklaration.
  • Gäller direkta löner och inköpstjänster relaterade till personarbete.
  • Dessutom är det från och med början av 2024 möjligt att få ytterligare ett avdrag på 45 % om forsknings- och utvecklingsutgifterna har ökat jämfört med föregående räkenskapsår.
  • Både tilläggsavdraget och ytterligare tilläggsavdraget är högst 500 000 euro.
  • Tilläggsavdrag måste begäras innan beskattningen upphör.

Mer information: (på finska)

Juho Heikkinen
Tax Manager, Rantalainen
040 753 2595
juho.heikkinen@rantalainen.fi