Hallitus on antanut esityksen verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistamiseksi. Esitetyt uudistukset liittyvät kansainväliseen ja EU:n sisäiseen kauppaan, jossa arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenisi kattamaan jatkossa kaikki kuluttajille etämyytävät palvelut ja tavarat. Tähän asti erityisjärjestelmien piirissä ovat olleet vain kuluttajille myydyt tele-, lähetys- ja sähköiset palvelut. Samalla EU:n ulkopuolelta tehtävien enintään 22 euron tilausten verovapaus poistuisi.

Muutokset perustuvat EU-lainsäädäntöön ja ne astuisivat voimaan 1.7.2021 alkaen.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän uudistukset lyhyesti

Jatkossa yritykset voivat hyödyntää arvonlisäveron erityisjärjestelmää yleisesti kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Käyttämällä arvonlisäveron erityisjärjestelmää myyjän ei tarvitse ilmoittaa ja tilittää arvonlisäveroa erikseen jokaiseen EU-maahan, johon tilauksia tehneet kuluttaja-asiakkaat ovat sijoittautuneet.

Suomessa Verohallinnon ylläpitämään erityisjärjestelmään on mahdollista rekisteröityä 1.4.2021 alkaen sähköisessä OmaVero-palvelussa.

Erityisjärjestelmän käyttö on myyjälle vapaaehtoisesta. Mikäli yritys, joka myy erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluja muihin EU-maihin sijoittautuneille kuluttajille, ei rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, yrityksen on edellytysten täyttyessä rekisteröidyttävä verovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttaja-asiakkaat ovat ostoksia tehneet.

Myyjän näkökulmasta erityisjärjestelmään rekisteröityminen lienee usein helpoin ja edullisin vaihtoehto erityisesti silloin, jos myynti on säännöllistä. Suosittelemme kuitenkin asiassa aina tapauskohtaista arviointia (esim. tilanteet, joissa myynti on vähäistä). Tulevien verkkokaupan verouudistusten lähtökohtana on ns. kulutusmaaperiaate, eli etämyynti verotetaan lähtökohtaisesti siinä jäsenvaltiossa, missä myyty palvelu tai tavara kulutetaan. Uudistusten myötä EU:n jäsenvaltiokohtaisista etämyynnin raja-arvoista (ks. kaukomyyntisäännökset) luovutaan. Tilalle tulee kuitenkin uusi EU:n laajuinen 10.000 euron vuosittaisen etämyynnin ja tiettyjen palvelujen myynnin raja-arvo, jota vähäistä kuluttajamyyntiä harjoittavat yritykset voivat edelleen hyödyntää.

Vähäarvoisten tuontien verovapauden poistumisesta

Tähän asti EU:n ulkopuolelta tapahtuvasta maahantuonnista ei ole tarvinnut tilittää arvonlisäveroa, mikäli maahantuodun tavaran arvo on ollut enintään 22 euroa. Tulevan uudistuksen myötä kaikki maahantuonti olisi jatkossa arvonlisäverollista.

Osana uudistuksia uuteen erityisjärjestelmään kuuluu myös ns. tuontijärjestelmä, joka on tarkoitettu EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden myyjien käyttöön. Tuontijärjestelmää käyttämällä myyjä lisää arvonlisäveron myymiensä tuotteiden hintaan, mikä olennaisesti helpottaa maahantuojina toimivien yksityishenkilöiden ilmoitusvelvollisuudesta aiheutuvaa taakkaa. EU:n ulkopuolelle sijoittautunut etämyyjä voi käyttää tuontijärjestelmää mikäli tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa eivätkä kyseiset tavarat ole EU:ssa valmisteverotuksen alaisia.

Mikäli myyjä ei käytä tuontijärjestelmää, voi ostajan puolesta arvonlisäveron kantaa myös kuljetusyritys Tullin uuden erityisjärjestelmän kautta. Mikäli kumpaakaan erityisjärjestelmää ei käytetä, arvonlisäveron yksityishenkilöiden maahantuonneista kantaa Tulli. Arvonlisäverovelvolliset yritykset ilmoittavat ja maksavat maahantuontien arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle, kuten ennenkin.

 

Yritysverotus -palvelut