Verohallinto on aiemmin ohjeistanut optikkoliikkeitä jättämään arvonlisäveron vähentämättä siltä osin kuin kulut kohdistuvat maksuttomiin näöntarkastuksiin, joita suoritetaan aurinko- ja silmälasien myynnin yhteydessä. Tähän ohjeistukseen tuli kuitenkin muutos, kun korkein hallinto-oikeus antoi 3.11.2022 päätöksen KHO 2022:124. Kehotammekin varmistamaan, että arvonlisäveron vähennykset tulee korjattua ja palautukset myös menneiltä vuosilta saatua.

Päätös KHO 2022:124

Asiassa optikkoliike harjoitti arvonlisäverollista optiikka-alan tuotteiden myyntiä sekä arvonlisäverosta vapautettujen näöntarkastuspalvelujen myyntiä. Optikkoliike tarjosi asiakkaille maksuttomia näöntarkastuksia silmä- ja aurinkolasien myynnin yhteydessä. Verohallinto oli vuonna 2017 suorittamassaan verotarkastuksessa katsonut, että optikoiden suorittamat maksuttomat näöntarkastukset olivat toimintaa, johon liittyvistä hankinnoista optikkoliikkeellä ei ollut oikeutta vähentää hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Verohallinto ohjeisti kirjallisesti myös muita alan toimijoita toimimaan tämän mukaisesti.

Verohallinnon näkemyksestä poiketen korkein hallinto-oikeus katsoi, että optikkoliikkeellä oli arvonlisäverolain 102 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 117 §:n nojalla oikeus vähentää hankintoihinsa sisältyvä arvonlisävero myös siltä osin kuin niitä käytetään silmä- ja aurinkolasien arvonlisäverolliseen myyntiin liittyviin maksuttomiin näöntarkastuksiin.

Arvonlisäveroilmoitusten korjaaminen

Mikäli arvonlisäveroa on jäänyt Verohallinnon virheellisen ohjeistuksen johdosta vähentämättä, ehtii asian korjata kolmen vuoden kuluessa siitä tilikaudesta tai verovuodesta, jonka verosta on kyse. Siten verovelvollinen vielä ehtii korjaamaan tilikausien 2020-2023 arvonlisäveroilmoituksia. Mikäli tilikausi on kalenterivuosi, tulee verovuotta 2020 koskevat korjaukset tehdä joulukuun loppuun mennessä.

Jos verokausikohtainen virheen määrä on enintään 500 euroa, voi vähentämättä jääneen arvonlisäveron korjata vaihtoehtoisesti seuraavalle verokaudelle. Tällöin ei tarvitse antaa erillisiä korvaavia veroilmoituksia.

Kuinka voimme olla avuksi?

Autamme mielellämme varmistamaan, ettei yritykselläsi jää arvonlisäveron palautuksia saamatta. Selvitämme, miten ilmoitukset tulee korjata ja varmistamme, että käsittelyt arvonlisäverotuksen osalta menevät jatkossa oikein. Avustamme toki myös muiden arvonlisäverokäsittelyiden selvittämisen osalta ja varmistamme, ettei arvonlisäveroa ole jäänyt epähuomiossa vähentämättä.

Rantalaisen veropalvelut