Rantalainen Group har genomfört sin hittills största transaktion genom att förvärva Klara Consulting Holding AB, en av Sveriges ledande aktörer inom ekonomi, lön och HR. Klara Consulting, som har huvudkontor i Stockholm är även verksamt på fem orter i mellersta och södra Sverige och har en omsättning på 26 miljoner euro och 300 anställda. Säljare är investeringsbolaget Ceder Capital med majoritetsandel samt 50 nyckelpersoner, som alla kommer att fortsätta som minoritetsaktieägare i den sammanslagna koncernen. Klara Consulting fortsätter under sitt eget varumärke i Sverige.

”Detta är ett viktigt steg i vår strategi att utveckla Rantalainen till en ledande nordisk leverantör av ekonomiförvaltningstjänster, som också aktivt konsoliderar marknaden. Klara Consulting är en utmärkt platform för förvärvsdriven tillväxt i Sverige”, säger Marika af Enehjelm, styrelseordförande i Rantalainen och partner hos Norvestor Advisory.

Klara Consulting är en av de största leverantörerna av redovisnings- och lönetjänster i Sverige, där Rantalainen redan äger två mindre redovisningsbyråer. Med en sammanlagd omsättning på nästan 35 miljoner euro, är Rantalainen nu bland de fem största aktörerna inom branschen i Sverige, där marknaden för ekonomiförvaltningstjänster är dubbelt så stort jämfört med Finland, men samtidigit också mer fragmenterad.

”Vi är båda tillväxtorienterade nordiska aktörer. För båda företagen så ligger fokus på kundcentrerade tjänster och erfarna människor. Det finns många fördelar med att förena våra krafter istället för att konkurrera med varandra på samma marknad”, säger Klara Consultings verkställande direktör Magnus Ramfelt.

I Sverige är drygt hälften av verksamheten nu fokuserad på Storstockholmsområdet men enligt honom är målet att växa bredare i Sverige, på samma sätt som Rantalainen gjort i Finland.

Enligt Marika af Enehjelm planerar ägarna att utnyttja Rantalainens välutvecklade modell för förvärv och integration i de övriga nordiska länderna. I Norvestors ägo finns det också mera resurser för det än tidigare, och Norvestors nordiska team kommer hjälpa till med att hitta möjliga kandidater för uppköp.

Rantalainens verkställande direktör Jukka Rosenberg säger att Rantalainen i Finland också har sådan kunskap och erfarenhet som kan användas för digitaliseringen av redovisningsbyråer i Sverige.

”Klara Consulting är ett fint bolag som också har levererat starkt organiskt tillväxt. Vårt framtida mål är att erbjuda våra kunder omfattande tjänster inom ekonomiförvaltning och löneadministration i hela Norden. För våra anställda erbjuder nordisk expansion intressanta karriärmöjligheter i en internationell arbetsmiljö.”

 

Tilläggsinformation:

Jukka Rosenberg, verkställande direktör, Rantalainen Group, tel. +358 50 311 2194 och jukka.rosenberg@rantalainen.fi

Marika af Enehjelm, aktieägare, Norvestor, tel. +358 40 553 6934 och marika.af.enehjelm@norvestor.com

Magnus Ramfelt, verkställande direktör, Klara Consulting, tel. +46 70579 7024 och magnus.ramfelt@klaraconsulting.se

 

Rantalainen är den största ekonomibyrån i Finland och sysselsätter 1 400 personer inom ekonomiförvaltning och löneadministration. Bolaget erbjuder företag i alla storlekar och andra organisationer outsourcade ekonomiförvaltningstjänster. Cirka 23 000 företag och sammanslutningar är kunder hos Rantalainen. Bolaget har sammanlagt över 60 kontor i Finland och Sverige och dess omsättning uppgår till över 115 miljoner euro. Bolaget har grundats år 1972. Koncernens moderbolag är Rantalainen Group, som ägs av fonder som det nordiska private equity-bolaget Norvestor förvaltar, koncernens ledning, Ceder Capital och övriga nyckelpersoner. Se även: www.rantalainen.fi

Klara Consulting hör till de största aktörerna inom outsourcad ekonomiförvaltning i Sverige. Koncernen har grundats år 2021, men dess rötter sträcker sig till 1997. Koncernen betjänar kunder i alla storleksklasser Stockholm och på fem andra orter i mellersta och södra Sverige samt digitalt. Klara Consulting är stolt över sin medarbetardrivna företagskultur. Koncernens mål är att tillsammans med sina 300 anställda och 1 700 kunder locka, utveckla och behålla begåvningarna i branschen och med deras hjälp erbjuda kunderna den bästa servicen inom branschen. Se även: www.klaraconsulting.se

Norvestor är ett ledande private equity-bolag med fokus på små och mellanstora företag i Norden. Bolaget investerar i tillväxtföretag med möjlighet att nå ledande ställning i Norden eller internationellt antingen genom organisk tillväxt, företagsförvärv eller internationalisering. Norvestor har kontor i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Luxemburg. Norvestors team har arbetat tillsammans sedan 1991, vilket gör det till en av de mest erfarna investerarna i Norden. Norvestor har gjort 84 investeringar och fler än 400 tilläggsförvärv och lösgjort sig från innehav i 59 företag inklusive 16 börsnoteringar. Se även: www.norvestor.com.