Yrityksen perustaminen lähtee usein liikkelle sopivan yhtiömuodon valinnasta. Valinnan tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä päätöstä tehtäessä on otettava huomioon paljon eri asioita.

Opas yhtiömuodon valintaan käsittelee yhtiömuodon valintaa ja siihen liittyviä erityispiirteitä. Oppaan avulla aloittava yrittäjä pääsee aloittamaan oman liiketoimintansa suunnittelua ruohonjuuritasolta ja miettimään, mikä yhtiömuoto olisi sopivin.

Oppaassa on käyty läpi eri yhtiömuotojen erityispiirteitä ja niiden soveltuvuutta erilaisiin liiketoimintamuotoihin. Lisäksi oppaan lopusta löytyy useita esimerkkejä yhtiömuodon valinnasta ja hyödyllisiä linkkejä aloittavalle yrittäjälle.

Lataa opas oheisesta linkistä ja ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua yrityksen alkuvaiheeseen!

Opas yhtiömuodon valintaan