Solmitaanko järkiliitto?

Sano tahdon, koska se käy järkeen.

Sinä pieni tai suuri, yhden tai vaikka 100 hengen tilitoimisto mistä päin Suomea tahansa. Kun lyöt hynttyyt yhteen Rantalaisen kanssa, aloitat matkan kohti parempaa taloudellista ja toiminnallista tulevaisuutta. Saat tukea ja ratkaisuja arjen tilitoimistohaasteisiin ja liityt mukaan rakentamaan Suomen parasta taloushallinnon osaajaa.

Rantalainen – joka suhteen järkiratkaisu

Onko mielessäsi eläkkeelle jääminen yrityskaupan kautta vai kenties yhteisyrittäjyys valtakunnallisen perheyrityksen tukemana? Kummassakin tapauksessa ota suoraan yhteyttä Kimmo Martikaiseen, p. 040 555 8081 / kimmo.martikainen@rantalainen.fi

tai täytä yhteydenottolomake ja me otamme sinuun yhteyttä viimeistään 2 viikon kuluttua. Keskustellaan yhteisistä mahdollisuuksistamme lisää!

Lähetä yhteydenottopyyntö!

MATKA JÄRKILIITTOON ELI YRITYSKAUPPAAN TAI YHTEISYRITTÄJYYTEEN KOOSTUU SEURAAVANLAISISTA VAIHEISTA

1: ENSITAPAAMINEN

Ensitapaamisella tutustutaan ja keskustellaan kaupan kohteesta. Olennaisia aiheita ovat tilitoimiston asiakkaiden määrä ja asiakkaista kertyvä liikevaihto, asiakkaille tarjottujen palveluiden laajuus, henkilökunnan määrä ja henkilöstön osaamistaso, tilitoimiston omat sovellukset ja edistykselliset toimintamallit sekä mahdolliset muut liiketoiminnot.

Ensisijaista on myös pohtia myyjän roolia kaupan jälkeen. Monet suuren yksikön meille myyneet yrittäjät ovat jääneet vähemmistöosakkaiksi alueelliseen yksikköömme ja toimivat kyseisten yksiköiden vetäjinä. Halutessaan myyjä voi irtautua kokonaan toiminnasta noin 1–2 kuukauden siirtoajan jälkeen tai jäädä palvelukseemme ilman omistusosuutta joko työsopimuksella tai oman yrityksensä kautta konsulttina.

Onnistuneen kaupan suunnittelun ja myyjän verotuksen kannalta on tärkeää keskustella myös siitä, halutaanko myydä liiketoiminta vai osakeyhtiön koko osakekanta. Jotta myyjä saa parhaan mahdollisen hyödyn kaupasta, oma verotusasiantuntemuksemme on myyjän käytettävissä.

2: TARKEMPI TUTUSTUMINEN

Annamme ensitapaamisen perusteella hinta- ja aikatauluehdotuksen kaupan toteuttamisesta. Sen hyväksymisen jälkeen on vuorossa tarkempi tutustuminen.

Sisältö riippuu siitä, onko myyjä myymässä liiketoimintaa vai osakeyhtiön koko osakekantaa.

Koko liiketoimintaa myydessä käydään läpi oikeudellinen due diligence -tarkastus siirtyviin sopimuksiin ja asiakaskuntaan. Siirtyviä sopimuksia ovat kaikki ne erikseen luetellut sopimukset, joiden on tarkoitus siirtyä ostajan maksettavaksi. Esim. tilitoimiston ohjelmistosopimukset, työsopimukset, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja kopiokoneiden leasing-sopimukset.

Mikäli ostettava toimisto omistaa itse toimitilansa, neuvottelemme yhdessä ratkaisun tilankäytön jatkosta.

Henkilöstön osalta tarkastetaan henkilöstön palkkaus ja osaamistaso sekä tiedossa olevat henkilöstön urasuunnitelmat. Henkilöstö siirtyy Rantalaiseen luonnollisesti vanhoina työntekijöinä, mutta voimme mahdollisesti tarjota heille urapolkuja koko konsernin tasolla.

Asiakkaiden osalta käydään läpi hinnoittelu, asiakkaan palvelut ja asiakaskannattavuus, mikäli sitä on mahdollista tarkastella tilitoimiston toiminnanohjausjärjestelmästä (esim. KOHO, ValueFrame, Tikon-palvelulaskutus).

Kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluita tarkastellaan myyntikohteen toimintatapojen ja kirjauskäytäntöjen osalta, koska ne vaikuttavat asiakkaidensiirtoon tarvittavan työn määrään ja mahdollisten raportointikäytäntöjen muutoksiin. Nämä ovat keskeisiä seikkoja varmistettaessa asiakastyytyväisyyttä kaupan jälkeen.

Osakeyhtiön osakekantaa myydessä due diligence -tarkastus on laajempi ja sen lisäksi tehdään ostettavan yhtiön oman taloushallinnon ja siihen liittyvän verotuksen tarkastus.

3: KOHTI ONNISTUNUTTA KAUPPAA

Tarkemman tutustumisen jälkeen annamme yksilöidyn ostotarjouksemme ja ehdotuksen kaupan ehdoista. Jokaisesta kaupasta tehdään yksilöllinen kauppasopimus, jossa on huomioitu kyseisen liiketoiminnan tai yhtiön siirtymiseen liittyvät erityisseikat.

Kaupan valmisteluiden osana laadimme yhdessä myyjän kanssa myös liiketoiminnan haltuunottosuunnitelman.

Kauppasopimusta luonnosteltaessa käydään yhdessä läpi liiketoiminnan siirtopäivä, maksupäivät, tiedottamistapa ja aikataulu. Kun kaikki kaupan ehdot on sovittu, voimme allekirjoittaa onnistuneen kaupan.

4: YHDISTYMINEN

Rantalaisen ja kaupan kohteena olevan yrityksen yhdistyessä keskeiseen rooliin nousee hyvä tiedottaminen, jottei myyjän henkilökunnalle tai asiakkaille syntyisi kauppaan liittyviä vääriä mielikuvia.

Asiakkaille tärkeintä on jo ennen kauppaa kertoa, ettei palvelujen saatavuus huonone tai hinta kallistu, vaikka voimmekin mahdollisesti tarjota asiakkaalle uusia sähköisiä palveluja.

Mikäli kirjanpitäjä vaihtuu kaupan myötä, on syytä siirtää hiljainen tieto vanhalta kirjanpitäjältä uudelle. Parhaiten tämä onnistuu, kun luopuva yrittäjä työskentelee jonkin aikaa yhdessä uuden kirjanpitäjän kanssa ja he tapaavat yhdessä kaikki asiakkaat. Uusi kirjanpitäjä tulee asiakkaille tutuksi ja hän oppii tuntemaan asiakkaan erityistarpeet ja liiketoiminnan vaatimukset.

KAUPPAHINTAAN VAIKUTTAVAT SEIKAT

Tärkein hintaan vaikuttava tekijä on asiakaskunta ja siitä kertyvä liikevaihto

Monipuolinen hajautettu asiakaslista on paras tae hyvälle kauppahinnalle. Ostajan riskiä lisää ja kauppahintaa laskee, jos ostokohteella on muutamia suuria asiakkaita, jotka todennäköisesti lopettavat asiakkuuden lähiaikoina tai jos asiakassuhde perustuu johonkin myyjän henkilökohtaiseen ominaisuuteen tai myyjän ja asiakkaan väliseen sukulaisuussuhteeseen.

Asiakkaiden hinnoittelumallit

Alihinnoiteltu tuntihinta, esimerkiksi alle 30 € / tunti, laskee kauppahintaa ja lisää kauppaan liittyviä riskejä ostajan kannalta.

Asiakkaiden hoitomalli

Jos asiakkaat ovat pitkälti puhtaasti paperikirjanpidossa ilman mitään automatisointeja, liittyy asiakkaiden siirtymiseen sekä riski asiakkuuksien menetyksestä että suurista kuluista hoitomallia muutettaessa. Jos asiakkailla on käytössä laajalti esimerkiksi TITOT (sähköiset tiliotteet) ja ostolaskujen sähköinen kierrätys, kauppahinta paranee.

Käytettävät kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmat

Kaupan haltuunoton kulut jäävät pienemmiksi ja kauppahinta paranee, kun asiakkaita on hoidettu nykyaikaisilla ohjelmistoilla (Fivaldi, NetVisor tai ProCountor), eikä heitä tarvitse siirtää toisiin ohjelmiin.

Mikäli yhtiöllä on omia järjestelmiä, pitää arvioida niiden ylläpitoa ja kehittämistä omistajavaihdoksen jälkeen. Parhaimmillaan omat ohjelmat parantavat kohteen houkuttelevuutta ja kauppahintaa.

Sopimusvelvoitteet, mikäli ne siirtyvät kaupan mukana

Eniten hintaan vaikuttavat pitkäaikaiset ja hintavat sopimukset, joista ei pääse eroon. Esimerkiksi pitkät määräaikaiset ohjelmistosopimukset, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset, joita ei voi irtisanoa sekä postikone- ja kopiokoneiden leasing-sopimukset. Vastaavasti liiketoimintaan sisältyvät erittäin edulliset sopimukset vaikuttavat positiivisesti kauppahintaan.

Siirtyvän henkilöstön osaaminen ja heidän työsuhteensa ehdot

Hyvää ja osaavaa henkilöstöä, jonka tiedot ja taidot on pidetty ajan tasalla, on aina vaikea löytää. Taitava henkilöstö, jolla on liiketoiminnan laajuuden kanssa linjassa oleva palkkaus ja työehdot, vaikuttaa hintaan positiivisesti.

Velvoitteet ja riidat

Jos myytävällä yhtiöllä on vireillä oikeudenkäyntejä tai työsuhderiitoja, huomioidaan näiden aiheuttamat oletetut kulut kauppahinnassa. Samoin menetellään verovelkojen ja veroriskien kohdalla. Tällaiset riskit ja riitaisuudet eivät ole este kaupalle silloin, kun riskit ovat tiedostettu ja ne ovat hallinnassa.

 

HUOMIOITHAN SEURAAVAA:

Kauppahintaan vaikuttavien moninaisten seikkojen vuoksi ei ole mahdollista antaa tarkkoja laskentakaavoja kauppaa varten. Kauppahinnan arvioiminen on mahdollista, kun olemme yhdessä käyneet läpi edellä luetellut keskeisimmät hintaan vaikuttavat tekijät. Ota rohkeasti yhteyttä!

Tarinoita Järkiliitosta eli oikeita kokemuksia yrityskaupoista

 

Uudenlaisia kehittymismahdollisuuksia

Yrityskaupalla lisää muutosvoimaa

Hyvillä mielin eläkkeelle