Teerenpeli Oy

Modernit taloushallinnon työkalut kasvuyrityksen tukena

Teerenpelin liiketoiminnan kasvu ja toiminnan moninaisuuden lisääntyminen toivat mukanaan tarpeen tehokkaammalle raportointijärjestelmälle. Oikeisiin lukuihin keskittyminen ja raporttien viestinnällinen helppous oli tärkeää, sillä omista vastuualueistaan vastaavia henkilöitä yrityksessä on useita. Yhteistyössä Rantalaisen kanssa Teerenpelille räätälöitiin käyttöön raportointijärjestelmä Rantalainen BI.

Yritys

Teerenpeli on vuonna 1994 perustettu yritys. Liiketoiminta muodostuu ravintola-, tislaamo- ja panimotoiminnan kokonaisuudesta. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 14M€ ja henkilöstöä on yli 100 henkilöä.

Palvelu ja ohjelmisto

Rantalainen hoitaa Teerenpelin kirjanpidon sekä palkkahallinnon palvelut. Kirjanpidon ohjelmistona käytössä on Visma Fivaldi sekä raportoinnin työkaluna Rantalainen BI.

Haaste

Liiketoiminnan kasvu ja moninaisuuden lisääntyminen aiheutti haasteita raportoinnin osalta. Lukujen viestimiseen yrityksen sisällä oikeille vastuuhenkilöille kaivattiin toimivampaa ratkaisua.

Ratkaisu

Yhteistyössä Rantalaisen kanssa Teerenpelille räätälöitiin raportointijärjestelmä, jossa valitut raportit ja tunnusluvut muodostuvat reaaliaikaisesti määriteltyjen vastuuhenkilöiden seurattavaksi.

Yhteistyötä jo perustamisvuodesta alkaen

Teerenpelin tarina sai alkunsa vuonna 1994, kun perustaja ja nykyinen yrityksen toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja Anssi Pyysing marssi Lahdessa sijaitsevan pankinjohtajan konttoriin neuvottelemaan rahoituksesta ravintolaliiketoiminnalleen.

”Vuonna 1994 kun aloitimme liiketoimintaa, oli syvän laman takia haastavat ajat. Silloin rahoituksen saaminen varsinkin ravintolan perustamiselle oli lähes mahdoton tehtävä. Vanhempieni omakotitalon vakuuden turvin rahoitus saatiin kuitenkin neuvoteltua. Pankinjohtaja totesi tapaamisen päätteeksi, että jos tarvitsen apua kirjanpidonpalveluihin, kannattaa suunnata Lahden Tilikeskukseen. Otin sen perusteella yhteyttä Lahden Tilikeskukseen ja tässä edelleen olemme. Yhteistyö on siis lähtenyt yhdestä lauseesta liikkeelle. Sopivassa kohdassa tullut suosittelu saattaa johtaa aika pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen.” Anssi Pyysing naurahtaa.

Jo startup-vaiheesta lähtien Pyysingillä oli yritystoimintansa suhteen kantava ajatus siitä, että kirjanpidon ja palkkahallinnon palvelut tulee ulkoistaa alan ammattilaisten käsiin. ”Kirjanpito ja palkanlaskenta ovat asioita, joihin yrittäjän ei mielestäni kannata hirveästi omaa aikaansa käyttää. Ne eivät milloinkaan ole yrittäjälle keskeistä bisnestä. Olen ihan alusta alkaen ajatellut niin, että jo liiketoiminnan perustamisesta lähtien pitäisi tehdä sen verran rahaa, että taloushallinnon palvelut voi ulkoistaa. En ole halunnut edes ajatella sellaista mallia, jossa tekisin ne vielä kaiken muun työn lisäksi”, Pyysing sanoo.

Lahden Tilikeskus liittyi yrityskaupan kautta Rantalaiseen vuonna 2008. Toimiva yhteistyö Teerenpelin kanssa on jatkunut edelleen samojen henkilöiden kanssa.

”Itse ajattelen niin, että olemme alusta alkaen ollut samojen ihmisten kanssa tekemisissä. Koko 26-vuotisen yhteistyömme ajan ovat ihmiset käytännössä pysyneet samoina. Kirjanpitäjän ja yrittäjän suhde ja keskinäinen luottamus on tärkeä asia. Kirjanpitäjä henkilönä voi olla yrittäjälle ainoa kumppani, jonka kanssa voi luottamuksellisesti ja avoimesti keskustella yrityksen asioista – jopa sellaisista asioista, mistä ei oikein voi jutella omien työntekijöidensä kanssa tai kotona. Omalla kohdallani tilanne on toinen, sillä myös vaimoni toimii yrittäjänä ja keskustelemme paljon yrittäjän asioista tietysti myös kotona, mutta tiedän monella tilanteen olevan toinen”, Pyysing toteaa.

Liiketoiminnan kasvu korosti raportointijärjestelmän tärkeyttä

Teerenpelin osalta raportoinnin kehitysprosessi on lähtenyt liikkeelle excel-taulukoista, joista siirryttiin käyttämään varsinaista raportointijärjestelmää. Vuonna 2019 käyttöön otettiin Rantalaisen BI-raportointityökalu, joka toi kaivattua tehokkuutta raporttien viestinnällisiin mahdollisuuksiin. Manuaalinen raporttien työstö ja niiden lähettäminen sähköpostitse vastuuhenkilöille jäi muutoksen myötä kokonaan pois.

”Meillä aikaisemmin käytössä ollut raportointijärjestelmä ei ollut sisäisesti kovin laajalle levinnyt. Rantalaisen BI-raportointi on toimivampi, sillä yhden osoitteen takaa näemme tilanteen reaaliaikaisemmin. Haasteena meillä oli useat käyttäjät. Minun lisäksi käyttäjinä ovat toinen yrittäjä Marianne, Teerenpelin franchising-yrittäjät, ketjujohtaja, ravintolapäälliköt sekä panimo- ja tislaamopuolen vastuuhenkilöt, joiden toiminnassa on omat seurattavat asiansa”, listaa Pyysing.

”Näistä materiaaleista viedään asioita tiedoksi henkilöstölle siitä mihin suuntaan liiketoimintamme kehittyy. Se on ollut meille vuosien saatossa tärkeää, että pystymme mahdollisimman helpolla ja fiksulla tavalla kommunikoimaan henkilöstöllemme siitä, miten numeromme toimipaikkakohtaisesti kehittyvät. Olemme alusta asti ymmärtäneet, että toimipaikkojemme vastuuhenkilöitä ja henkilöstöä kiinnostaa oman toimipaikkansa tilanne ja kehitys, sekä se, miten oma tekeminen toimipaikan tilanteeseen vaikuttaa. Se, että pystymme muodostamaan heille jämäkän, järkevän ja oikeat numerot sisältävän raportoinnin, on tärkeää. Mobiililuettavuus Rantalainen BI:n osalta on myös pitkälle kehitettyä.”

Raportoitavien mittareiden valinta on Pyysingin vastuulla. Oman haasteensa raportointiin tuo tarpeiden muuttuminen tilikauden sisällä. ”Meillä pitää olla sen osalta joustavuutta, mutta sitä ei toisaalta saa olla liikaa. Lyhytnäköisesti voisi kai ajatella, että meidän ei tarvitse seurata muuta kuin mitä viivan alle jää, mutta kyllä muutakin tarvitaan. Mielestäni raportoinnin osalta ajatustapa less is more pitää kuitenkin paikkansa”, Pyysing miettii.

”Budjetointityökalu on tärkeä osa Rantalainen BI:tä. Vaikka korona-aika tuo tällä hetkellä omat haasteensa budjetoinnille, on se moderni tapa suunnitella liiketoimintaamme. Samaan järjestelmään on vietynä budjetit, ja samassa osoitteessa pystymme seuraamaan, miten liiketoimintamme kehittyy suhteessa niihin.”

”Budjetointityökalu on tärkeä osa Rantalainen BI:tä. Vaikka korona-aika tuo tällä hetkellä omat haasteensa budjetoinnille, on se moderni tapa suunnitella liiketoimintaamme.”

Anssi Pyysing, toimitusjohtaja & hallituksen puheenjohtaja, Teerenpeli Oy

Kumppani kasvun tukena

Teerenpelin tulevaisuuden ambitioissa on edelleen jatkaa vahvasti kasvuhakuisena yrityksenä. Tavoitteissa on korona-ajan jälkeen edistää hanketta, joka suuntautuisi kansainvälisille markkinoille. Vientituotteena toimisivat kokonainen konsepti, ajattelumalli ja tietotaito.

”Voinkin helposti suositella Rantalaista kumppaniksi kasvuhaluiselle yritykselle. Erityisesti esimerkiksi keskisuurelle yritykselle, jossa toimintaa on tarkoitus laajentaa, mutta miksei toki myös pienemmällekin toimijalle. Tiivistäisin yhteistyömme olevan rehtiä, reilua ja hyvää meininkiä”, Pyysing kehuu.

 

Lue lisää asiakastarinoitamme