Vision och mission

Vår vision är att vara den bästa lokala ekonomiförvaltningspartnern. Vi på Rantalainen erbjuder personlig service på över 50 orter i södra, östra och västra Finland och Österbotten. Vi har stark lokalkännedom och rekommenderar de bästa partnerna för företag gällande experttjänster, ekonomiförvaltningssystem och nätverkande.

Vårt mål är att bearbeta ekonomiförvaltningsinformation för att göra kundens verksamhet framgångsrik. Vi har en djup förståelse för verksamheten, vilket betyder att vi känner kundens verksamhet, intressenter och andra aktörer i branschen. Rantalainen har serviceteam som är specialiserade på olika branscher, som garanterar det bästa expertstödet genom hela koncernen. Vi erbjuder våra kunder skalbar service och vårt omfattande nätverk av anläggningar och internationella samarbetsnätverk erbjuder goda ekonomiförvaltningstjänster även när kunden utökar sin verksamhet.

Strategi

Prioriteringar för vår strategi

1. Vi blir nummer ett för kunden

Våra kunder får branschens bästa kundupplevelse. Vi står alltid till tjänst för våra kunder med den mest lämpliga servicemodellen och teamet.

2. Vi är den bästa arbetsplatsen för ekonomiförvaltning

De bästa experterna säkerställer kundernas framgång. Vi investerar i vår personals välmående, kompetens, arbetsredskap och flexibilitet i arbetet. Vårt chefsarbete är av hög kvalitet och coachande.

3. Vi arbetar med hög kvalitet i vardagen

Månatlig bokföring på bokslutnivå och löneräkning enligt våra processer säkerställer aktuell information och säker affärsverksamhet. Vår tekniska expertis och vårt kundservicekoncept säkerställer samarbetets funktionalitet.

4. Vi genomför tillväxtsprånget

Vi vill vara nummer ett i branschen. Vi växer lönsamt med företagsköp och genom organisk tillväxt. Vi är en stark lokal partner för våra kunder.

Våra värden

De värden som styr vår verksamhet är:

1. Initiativtagande

Vi är intresserade av våra kunders affärsverksamheter och branscher och letar ständigt efter nya sätt att effektivisera vår egen verksamhet. Vi vägleder, styr och informerar kunden aktivt.

2. Serviceanda

Vi är lättillgängliga och reagerar snabbt på alla förfrågningar. Förutom vår öppenhet och flexibilitet vill vi inspirera och inspireras över samarbete.

3. Partnerskap

Partnerskap innebär att ta hand om både kollegor och kunder eftersom vi delar ett gemensamt mål. Vi tycker om att arbeta tillsammans och lära oss. Vi producerar och bearbetar information för att göra våra kunders verksamheter framgångsrika

4. Tillförlitlighet

En kompetent och ansvarsfull redovisningsbyrå är en pålitlig partner. Vi håller oss till scheman och gör det vi lovat.