Kasvu on monen yrityksen tavoitteena, mutta kasvua ei voi tulla ilman muutoksia. Muutokset ovat usein myös tarpeellisia, esimerkiksi henkilöstömäärän kasvaessa, markkinan kehittyessä tai organisaatiorakenteen muuttuessa. Artikkelissamme Hionin toimitusjohtaja Ville Särmälä kertoo kokemuksistaan ja antaa vinkkejä kasvun ja sen tuoman muutoksen hallinnointiin.

 

Hion on ohjelmistoalan palveluyhtiö, joka on kasvanut voimakkaasti ja yrityksessä on tapahtunut paljon isoja muutoksia viime vuosina, kuten brändiuudistus ja uusi kasvuhakuinen strategia.

”Hion on muuttunut kasvun myötä todella paljon. Tietyllä tapaa muutos on myös aika välttämätöntä ja uskon sen vievän meitä siihen suuntaan, että pystymme muuttamaan asiakkaidemme käyttäytymistä ja toimintaa,” kertoo Hionin toimitusjohtaja Ville Särmälä.

Särmälä on ollut ICT-alalla 2000-kuvun alusta lähtien eli alan ensimmäisten yritysten perustamisesta alkaen. Hän on toiminut toimitusjohtajana ja muissa johtotehtävissä eri yrityksissä jo yli 13 vuoden ajan ja aloitti Hionilla vuonna 2022.

”Itse olen ollut toimialalla sen verran pitkään ja mukana niin monissa muutoksissa, että olen oppinut muutoksen olevan , liittyy se sitten brändiin tai yritysten omistuksiin tai asiakaspuolen muutoksiin. Silti yksi asia, joka yllättää aina, on muutosten kivuliaisuus.”

Organisaatiorakenteen muutos ja vastuusta luopuminen

Yrittäjävetoisissa yrityksissä ja startupeissa on usein vahva tekemisen meininki ja paljon asioita tehdään itse. Henkilöstön roolit ovat usein monipuoliset ja vastuualueet laajat. Yksi kasvun kipukohta voikin olla henkilöstö ja muutokset työrooleissa.

”Meilläkin on taustalla yrittäjävetoinen firma, jossa on totuttu tekemään kaikki vähän itse ja sitten tuli nopealla aikataululla paljon muutoksia: uusi omistus, johto, hallintomalli, brändi, kasvuhakuinen strategia, organisaatiorakenne, uutta toimitilaa, henkilöstömuutoksia… Nämä muutokset tuli huomioida myös henkilöstön kanssa ja otimme siihen avuksi Rantalaisen HR-päällikköpalvelut.”

Yrityksen kasvaessa yhtenäisten prosessien merkitys kasvaa

Mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä tärkeämpään rooliin nousevat yhteiset toimintatavat ja prosessien yhtenäistäminen. Se auttaa työntekijöitä toimimaan oikein ja takaa asiakkaille tasalaatuisen palvelun.

”Yksi iso muutos on yritykseen luodut prosessit ja toimintatavat, joiden avulla voidaan helpottaa ihmisten tapaa tehdä töitä. Työskentelytapoja on välttämätöntä kehittää ja muuttaa, kun haetaan kasvua. Yrityksessä ei voi olla 100 erilaista toimintatapaa vaan on oltava tietyt raamit, joiden sisällä ihmiset pystyvät käyttämään luovuuttaan ja innovaatiokyvykkyyttään. Sitä olemme pyrkineet Hionillakin viemään eteenpäin ja nykyään meillä on enemmän yhteisiä pelisääntöjä ja prosesseja.”

Myös markkina muuttuu ja kehittyy

Kasvavan yrityksen lisäksi myös markkina on monilla aloilla jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa eli yrityksen pitää kasvaessaan pystyä vastaamaan myös markkinan uusiin vaatimuksiin.

”Ainakin meidän alallamme markkina on muuttunut paljon ja siihen pitää pystyä vastaamaan. Olemme siirtyneet asiakaslähtöisempään suuntaan ja se on ollut oikea valinta. Koska kyllä asiakkaat ja asiakkaille lisäarvon luominen on kuitenkin se kaikista tärkein asia yrityksen liiketoiminnan kannalta. Unohtamatta tietenkään sitä, että työntekijöillä pitää olla hyvä olla ja mielekäs työpaikka.”

Uudistuksista tulee viestiä selkeästi

Kasvusta ja muista muutoksista tulee muistaa myös tiedottaa tarpeeksi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Vaikka uusi kasvustrategia ja muut suunnitelmat olisivat kristallinkirkkaat yrityksen johdolle, ilman tarvittavaa viestintää ne eivät ole selkeitä henkilöstölle tai asiakkaille ja se voi aiheuttaa ongelmia.

”Yksi asia, jota pitäisi huomioida entistä paremmin on viestintä ja kommunikaatio. Niiden pitäisikin olla itsestään selvä osa kasvua ja muutoksia. Uskon, että ei voi viestiä tai kommunikoida liikaa!”

Riittävällä viestinnällä varmistetaan, että kaikki yrityksen sisällä tekevät töitä saman asian puolesta. Särmälä kuvailee itseään todellisena tiimipelaajana ja korostaa yhdessä tekemisen tärkeyttä.

”Olen joukkuepelaaja ja uskon todella siihen, että kaikkien pitäisi pystyä puhaltamaan yhteen hiileen niin yrityksen sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. Yhteistyö asiakkaiden kanssa pitäisi myös olla yhdessä tekemistä yhteistä päämäärää kohti, eikä perinteistä toimittaja ja asiakas -asettelua.”

Ville Särmälän kolme vinkkiä kasvun tuomassa muutoksessa onnistumiseen:

  1. Ymmärrä kasvun tuoma muutos
    ”On oleellista ymmärtää, että kasvun myötä moni asia tulee muuttumaan ja niiden pitääkin muuttua.”
  2. Panosta viestintään
    ”Viestintää ei voi ikinä olla liikaa ja se pitäisi aina ymmärtää ottaa osaksi kasvun ja sen mukanaan tuomien muutosten läpivientiä.”
  3. Huolehdi henkilöstön osaamisesta
    ”On tärkeää huolehtia, että henkilöstön osaaminen kehittyy oikeaan suuntaan ja siihen panostetaan sekä suunnitteluvaiheessa että päivittäisessä työssä. Henkilöstön osaaminen vaikuttaa suoraan myös asiakkaisiin.”