Kirjoittaja Anna Partala

VEROVELKAREKISTERI ALOITTAA JOULUKUUSSA

 

Verovelkarekisteriä koskeva lainsäädäntö on vahvistettu ja rekisteri otetaan käyttöön joulukuun alussa osana yritys- ja yhteisötietojärjestelmää.

Verovelkarekisterissä julkaistaan joulukuusta lähtien tieto siitä onko yrityksellä, elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinotoimintaa harjoittavalla kuolinpesällä verovelkaa tai ilmoituspuutteita.

Verovelkarekisterin tavoitteena on ehkäistä laiminlyöntejä ja heikentää harmaan talouden toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Rekisteri tukee tilaajavastuu- ja hankintalain asettamien velvoitteiden täyttämistä sekä edistää yhteiskunnallista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Rekisterissä julkaistaan tieto siitä, jos asiakkaalla on verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä edellisten 6 kuukauden ajalta, mikäli kausiveroilmoituspuutetta ei ole korjattu. Verovelan tarkkaa euromäärää ei julkaista rekisterissä.

Yritysten verovelkatietoja voi hakea järjestelmästä ilman tunnistautumista. Elinkeinonharjoittajien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelkatietojen tarkastelu puolestaan edellyttää Katso-tunnistautumista ja tietoja saa käyttää ainoastaan tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Elinkeinonharjoittaja, jolla on käytössään Katso-tunniste, voi tarkistaa palvelusta myös omat verovelkarekisteritietonsa.

Merkintää ei tehdä, jos asiakkaalla on voimassaoleva maksujärjestely Verohallinnon kanssa. Myös täytäntöönpanokielto voi vaikuttaa merkintään.
Lisätietoa verovelkarekisteristä Verohallinnon sivuilta:

http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Maatalousyrittaja_ja_metsanomistaja/Maksuvaikeudet/Verovelkarekisteri%2834171%29