Kirjoittaja Anna Partala

Tule mukaan päivittämään tietosi. Koulutuksessa käydään läpi lain asettamat vaatimukset pakollisten henkilöstösuunnitelmien sisällöstä ja annetaan konkreettisia neuvoja, joiden avulla yritykset saavat työkaluja seuraavien dokumenttien laatimiseen:
• henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
• tasa-arvosuunnitelma
• työsuojelun toimintaohjelma
• työterveyshuollon toimintasuunnitelma
• päihdeohjelma ja
• henkilörekisteriseloste