Norlic är nu en del av Rantalainen

Omfattande ekonomi- och löneförvaltningstjänster lokalt

Norlic har blivit en del av Rantalainen från och med xx. I och med sammanslagningen får du som vår kund tillgång till allt mångsidigare tjänster inom ekonomiförvaltning och löneadministration samt andra experttjänster enkelt under samma tak. Du har tillgång till Rantalainens breda tjänsteutbud och branschövergripande expertis, bland annat experttjänster relaterade till HR-tjänster, beskattning och företagsreglering.

I fortsättningen är våra e-postadresser i formatet fornamn.efternamn@rantalainen.fi. Telefonnumren blir oförändrade.

Du hittar kontaktuppgifterna till våra kontor här.

Kort om Rantalainen

Rantalainen är Finlands marknadsledare inom redovisningsverksamhet. Företaget, som är känt för sin familjeföretagsbakgrund, har under de senaste 50 åren expanderat till mer än 1 300 experter och 60 kontor. Vår verksamhet styrs av jordnära värden som är initiativtagande, serviceanda, partnerskap och tillförlitlighet. Vårt mål är att vara den bästa lokala ekonomiförvaltningspartnern och den bästa arbetsplatsen för ekonomiförvaltning i Finland.

Läs mer

Mångsidiga ekonomi- och löneförvaltningstjänster och experttjänster

Rantalainen står till tjänst för företag i alla storlekar lokalt. Hos oss betjänas du alltid av en utsedd bokförare, löneräknare eller annan expert. Våra tjänster inkluderar bl.a. bokföring, löneräkning och HR-tjänster. Våra experttjänster inkluderar bl.a. skatterådgivning, ekonomichefstjänster och tjänster för företagsreglering.

Rantalainens branschlösningar

Rantalainen står till tjänst för företags- och samfundskunder inom olika branscher. För några branscher har vi byggt heltäckande branschlösningar för ekonomiförvaltning som ditt företag kan använda för att förbättra verksamhetsstyrning och ekonomiförvaltning. Lösningarna speglar expertisen hos våra experter. Branschlösningar finns bl.a. för företag inom social- och hälsovårds-, fastighets- och transportsektorn.

Läs mer