RAN Trainee V -haku alkaa!

Sinustako taloushallinnon talentti Rantalaisen tiimiin?

Haluamme olla taloushallintoalan edelläkävijä ja siksi etsimme joukkoomme tulevaisuuden lupauksia työskentelemään taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, ohjelmistojen sekä myynnin ja markkinoinnin parissa. Etsimällämme talentilla on tehtävästä riippumatta hyvät IT-taidot, positiivinen asenne sekä rohkeutta ja halua olla mukana taloushallintoalan muutoksen kärkikaartissa. Hyppää mukaan matkalle digitalisoituvan taloushallinnon maailmaan!

RAN Trainee V -ohjelma lyhyesti

RAN Trainee V -ohjelmaan haemme opintojensa loppuvaiheessa olevia tai vastavalmistuneita opiskelijoilta. Opintosuuntauksesi voi olla esimerkiksi taloushallinto, tietotekniikka, myynti tai markkinointi. Rantalaiselle on erityisen tärkeää, että meillä on joukossamme tulevaisuuden tekijöitä, joilla on viimeisin tietotaito ja koulutuspohja omalta alaltaan, joiden avulla pystyt kasvamaan huippuammattilaiseksi. Haluamme kiihdyttää urasi hyvää vauhtiin harjoittelujaksollamme, jonka aikana pääset näyttämään osaamistasi tositoimissa. Emme odota, että sinulla olisi vuosien kokemus hakemastasi tehtävästä tai taloushallintoalalta, vaan uskomme että kaikenlaisesta työkokemuksesta ja työskentelystä erilaisissa työyhteisöissä on hyödyllistä myös meillä työskenneltäessä.

Rantalainen on yksi Suomen suurimmista tilitoimistokonserneista ja kasvumme on ollut nopeaa viimeisten vuosien aikana. Liikevaihdolla mitattuna olemme kolmanneksi suurin ja paikallista palvelua painottavan strategiamme ansiosta selvä ykkönen toimipisteiden lukumäärässä. Kasvavaan ja taloushallintoalaa muuttavaan joukkoomme haemme syksyllä 2018 alkavaan harjoitteluohjelmaan noin 10-15 tulevaisuuden lupausta. Harjoittelu alkaa määräaikaisena työsuhteena syyskuussa ja jatkuu toukokuun loppuun 2019. Tavoitteenamme on, että kaikki RAN Traineet jäisivät meille vakituiseen työsuhteeseen harjoitteluohjelman jälkeen.

Toimialana tilitoimistoala on valtavassa murroksessa. Perinteisestä paperikirjanpidosta siirrytään kiihtyvässä tahdissa sähköiseen, reaaliaikaiseen, kirjanpitoon. Perinteisesti käsityönä tehtävä tietojen tallennus ja muut rutiinityöt korvataan automatisoiduilla prosesseilla, jolloin asiakaspalvelun merkitys korostuu ja palvelumme keskittyy aikaisempaa enemmän vaativaan asiakasneuvontaan.

Muutoksen tekemisessä tarjoamme monipuolisesti työpaikkoja taloushallinnon, palkka- ja henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin sekä IT-järjestelmien osaajille. Oletko tullut ajatelleeksi, että tilitoimistosta voisi löytyä sinulle tehtäviä somepäivitysten, tapahtumajärjestelyjen, digimarkkinoinnin tai vaikkapa ohjelmistotuen parista? Kaikkia näitä tehtäviä tarvitaan entistä enemmän, jotta pystymme tuottamaan uusille ja olemassa oleville asiakkaillemme nykyaikaisia ratkaisuja talous- ja henkilöstöhallinnon parissa.

Meillä on tarjota valtava asiakaspotentiaali, jokaiselta toimialalta, ja huippuammattilaisten joukko tukemaan urapolkuasi. Sinun tehtäväksi jää yhdistää tuore koulutustaustasi ja muutosmyönteinen asenteesi tähän kokonaisuuteen, jotta pystymme kehittämään omia ja asiakkaidemme prosesseja. Mikäli kiinnostuit, niin meillä voi olla mielenkiintoinen ura tarjolla juuri sinulle. Kerro meille mitä sinä osaat ja me annamme sinulle tehtäviä, joissa voit käyttää osaamistasi!

RAN Trainee V -urapolku

Ohjelma jakautuu koulutusosaan ja projektiosaan. Koulutusosassa on jokaiselle traineelle yhteiset koulutuspäivät, jotka on jaettu teemoittain. Koulutukset järjestetään 1-2 päivän koko päivän mittaisina koulutuksina. Projektiosan sisältö määräytyy jokaisen traineen henkilökohtaisen työnkuvan mukaan. Projekti on omalla ”kotitoimistolla” tehtävää työtä asiakkaidemme parissa. Jokaiselle traineelle nimetään perehdyttävä esimies ja tutor, jotka tukevat ammatillista kehittymistä päivittäin.

Koulutusosa järjestetään 4.9.-21.11.2018 välisenä aikana, jonka jälkeen tehtävät keskittyvät projektiosaan. Projektiosa kestää toukokuun 2019 loppuun saakka. Tavoitteenamme projektin aikana on löytää yhteinen sävel ja sopiva tehtävä, jossa traineet voisivat ohjelman jälkeen jatkaa vakituisessa työsuhteessa.

Koulutusosassa valitut traineet perehdytetään tiiviisti työskentelemään sekä Rantalaisella että taloushallintoalalla. Koulutuksissa käsittelemme mm. asiakaspalvelua, taloushallinnon tulevaisuuden näkymiä, käytössämme olevia ohjelmistoja ja tietenkin sitä, mitä Rantalaisella työskentely vaatii ja tarjoaa. Koulutusosa järjestetään osittain leirimuotoisina päivinä, eri puolilla eteläistä Suomea.

Projektivaiheen aikana ”kotitoimistosi” sijaitsee jossain Rantalainen-konsernin toimipisteessä, joita on lähes 50 ympäri Etelä-Suomea. Katso tarjolla olevat paikkakunnat ja tehtävät! Haluamme tarjota työntekijöillemme joustavat mahdollisuudet työskennellä konsernimme eri osissa ja liikkuvien työtehtävien suhteen on itsestään selvää, että saat käyttöösi nykyaikaiset mobiilit työvälineet.

Palkkaus

Emme Rantalaisella usko palkattoman harjoittelun olevan houkuttelevaa tai motivoivaa. Me haluamme saada joukkoomme parhaat tekijät ja siksi maksamme ensimmäisestä päivästä alkaen kunnon palkkaa. Rantalainen on palvelualojen työnantajaliiton Paltan jäsen ja noudatamme taloushallintoalan työehtosopimusta ja sen mukaista palkkausta.

Hakeminen ja tehtävät

RAN Trainee V -ohjelmaan haetaan sähköisen hakulinkin kautta alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjelman mukaisia harjoittelupaikkoja on tarjolla seuraavilla paikkakunnilla:

Pääkaupunkiseutu

 • 1 hlö Markkinointi
 • 1 hlö Asiakkuudenhallinta
 • 1-2 hlö Palkka- ja henkilöstöhallinto
 • 1 hlö Taloushallinto

Lahti/Orimattila

 • 1-2 hlö Henkilöstö- ja palkkahallinto (Asiantuntijatyö ja HR-järjestelmät ja/tai palkanlaskenta)
 • 1 hlö Taloushallinto
 • 1 hlö Sovellustuki
 • 1 hlö Myynnin tuki ja digimarkkinointi
 • 1 hlö Myynti ja asiakkuudet

Hämeenlinna/Hyvinkää

 • 1 hlö Asiakkuudet
 • 1 hlö Sovellustuki ja rajapinnat

Hyvinkää

 • 1 hlö Yritysjohtaminen (liikkuva työ). Osallistuminen yrityskauppoihin on keskeinen osa tätä työtä. Lisätietoja tehtävästä löydät täältä: Yritysjohdon trainee

Tampere

 • 1 hlö Taloushallinto
 • 1 hlö Palkkahallinto

Turku

 • 1 hlö Myynti ja asiakkuudet

Lisätietoja tehtävien sisällöstä löydät täältä:

Avoimet tehtävät

RAN Trainee -ohjelmaan etsimme erityisesti:

a) Positiivisia ja asiakaspalveluorientoituneita tekijöitä, joiden tuore koulutustausta voi olla taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, ohjelmistojen tai myynnin ja markkinoinnin parista, jotka ovat kiinnostuneita taloushallintoalasta ja muutoksen tuomista mahdollisuuksista.

b) Hyviä tyyppejä, joilla on asenne kunnossa ja käsitys siitä, mitä menestyksekäs oman työn hoitaminen vaatii. Hyvä tiimi vaatii toimiakseen erilaisia persoonia ja monipuolista osaamista!

c) Talentteja, joilla on hyvät valmiudet käyttää ja oppia nykyaikaisia järjestelmiä tehokkaasti ja halu välttää turhaa paperin pyöritystä ja hoitaa työt sen sijaan kerralla kuntoon käyttämällä nykyaikaisia työkaluja. Sähköinen taloushallinto on vyörymässä tilitoimistoasiakkaiden arkeen ja haemmekin joukkoomme tulevaisuuden tekijöitä, joille tietokoneet ja IT on enemmän kuin työkalu, tehtävänkuvasta riippumatta.

Valintaprosessi ja -kriteerit

1) Hakemukset

Hakemuksien perusteella arvioimme hakijoiden koulumenestystä, ammatillista osaamista sekä työkokemusta. Arvostamme kaikenlaista kokemusta liittyen myyntiin, taloushallintoon, asiakaspalveluun, sovelluksiin ja yleiseen työhön. Asiakaspalveluosaaminen ja reipas ote työhön ovat keskeisiä menestystekijöitä taloushallinnon palveluita toimitettaessa. Hakuaika ohjelmaan on 7.6.2018 – 5.8.2018. Hakuprosessi on liukuva, eli teemme pääosan haastatteluista ja valinnoista jo hakuajan kuluessa. Lopullisesti kaikki valinnat ovat valmiita viimeistään 26.8.2018.

2) Haastattelut

Hakuajan kuluessa kutsumme hakijoita haastatteluun tehdyn esikarsinnan perusteella. Haastattelut käydään tapauskohtaisesti Skype-haastatteluina tai henkilökohtaisena tapaamisena. Haastatteluilla pyrimme syventämään käsitystämme hakijan osaamisesta sekä hänen soveltuvuudestaan ja motivoituneisuudestaan tarjolla olevaan työtehtäviin ja Rantalaisen tiimiin.

3) Psykologin haastattelu

Osana valintaprosessiamme kutsumme haastatteluiden perusteella valitut Pilot Select Oy:n psykologin Matti Sorsan haastatteluun ja testiin. Testissä selvitetään hakijan työskentelytapoja ja muun muassa toimintaa paineen alaisena. Lisäksi keräämme tietoja, joista on hyötyä sekä itsellesi että työnantajalle, kun aloitat työskentelyn Rantalaisessa. Kyseessä on ammattipsykologin testi ja saat siitä täsmälleen samanlaisen raportin kuin työnantajakin.

4) Valinnat

Haastattelujen ja testauksen perusteella valitsemme noin 10-15 traineeta matkalle taloushallintoalan talenteiksi RAN Trainee V -ohjelmassa.

Kaikille eri vaiheisiin kutsuttaville henkilöille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisätietoja RAN Trainee V -ohjelmasta antavat:

Rantalainen-konsernin intregraatio- ja muutosajohtaja Kimmo Martikainen, 040 555 8081 tai kimmo.martikainen@rantalainen.fi

Henkilöstöasiantuntija Juuso Siltakorpi, 010 324 3130 tai juuso.siltakorpi@rantalainen.fi

 

Aiemmat RAN Traineet kertovat kokemuksiaan trainee-ohjelmasta alla olevalla videolla

Tällä sivulla olevat valokuvat on ottanut Aino-Kaarina Salonen Duunitorilta, https://www.duunitori.fi