Kirjoittaja Rantalainen

Tämän vuoden alusta lukien ennakot joudutaan pidättämään myös noteeraamattomien yhtiöiden osingoista. Yritysten kannattaa miettiä osinkojen nostopäivä etukäteen, koska se määrää ennakonpidätyksen ajankohdan.

Tähän mennessä ennakonpidätys on jouduttu toimittamaan vain pörssiyhtiöiden osingoista. Vuoden alusta lukien ennakonpidätys on toimitettava myös julkisesti noteeraamattomien yhtiöiden osingoista.

Ennakonpidätys on maksettava ja ilmoitettava verotilimenettelyssä osinkojen nostopäivää seuraavan kuukauden 12 päivään mennessä.

– Osakas ei voi omalla päätöksellään viivästyttää osinkojen tuloutumista ja ennakonpidätystä, vaan osinko tuloutuu silloin, kun se on yhtiökokouksen päätöksellä nostettavissa, sanoo Verohallinnon johtava asiantuntija Tomi Peltomäki.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osinkojen ennakonpidätys on toimitettava yhtiökokouksen osingonjakopäätöstä seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä, jollei yhtiökokous ole erikseen määritellyt osinkojen nostopäivää.

Ennakonpidätys tehtävä aina

Rantalainen Lahden toimitusjohtaja Kimmo Martikainen kehottaa yrityksiä jatkossa kirjaamaan osinkojen nostopäivän yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

– Aiemmin, kun ennakonpidätystä ei tarvinnut tehdä, osinkojen nostopäivällä ei ollut merkitystä, kunhan verovuosi osingoille oli oikea, hän sanoo.

– Nyt kun osinkojen nostopäivä määrää ennakonpidätyksen ajankohdan, nostopäivä pitää miettiä ja päättää etukäteen, jos yrityksellä ei ole esimerkiksi kassavirtaongelmien takia heti rahaa osinkojen maksuun, Martikainen  jatkaa.

Hän muistuttaa, ettei osinkoa ole edelleenkään pakko nostaa, vaikka päätös osingon jakamisesta olisi tehtykin, jos yhtiöllä ei ole varaa. Ennakonpidätys on silti suoritettava ajallaan, vaikka osinko jätettäisiin nostamatta.

Vuonna 2014 ennakonpidätys muista kuin pörssiyhtiön osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euroon saakka. Yli 150 000 euron osingoista ennakoita pidätetään 27 prosenttia. Pörssiyhtiöiden osingoista pidätysprosentti on 25,5.

Noteeraamattomissa yhtiöissä osinkoja on käytetty usein saamisten kuittaamisen osakkaalta.

Tomi Peltomäki sanoo, että jatkossa osakaslainoja voi kuitata enää netto-osingon määrällä.

– Osingoista on toimitettava ennakonpidätys, vaikka ne käytettäisiin osakkaan velan maksuun, hän muistuttaa.

Osinkojen verotus 2014

– Pörssiyhtiöstä saatu osinko on kokonaisuudessaan pääomatuloa, josta veronalaista tuloa on 85 prosenttia ja loput verovapaata tuloa.

– Muista kuin pörssiyhtiöistä saatua osinkoa verotetaan seuraavasti:

  • Kun osinko on 8 % matemaattisesta arvosta, siitä 25 % on verolaista pääomatuloa 150 000 euroon saakka ja loput ovat verovapaata tuloa. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja loput verovapaata tuloa.
  • Kun osinko ylittää 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, siitä 75 % on veronalaista ansiotuloa ja loput verovapaata tuloa.