Talouspäällikön opas yrityksen talouden tunnuslukuihin

Talouspäällikön opas yrityksen talouden tunnuslukuihin on yritysten ja yhteisöjen talousjohtamisesta vastaaville tarkoitettu käsikirja. Sen avulla saat vinkkejä talouden tunnuslukujen tulkintaan ja sitä kautta talousjohtamisen tueksi. Oppaassa on käsitelty seuraavia teemoja kirjanpidon, rahoituksen ja sijoittamisen näkökulmasta:

1. Talousjohtaminen ja yrityksen perusraportit

Luvussa esitellään lyhyesti, mitä talousjohtamisella tarkoitetaan käytännössä. Luvussa on lueteltu mm. talousjohtamisen keinoja ja työkaluja. Perusraporttien osalta on tarkasteltu tuloslaskelmaa ja tasetta tarkemmin.

2. Yrityksen kannattavuus ja vakavaraisuus

Luvuissa käsitellään organisaatioiden kannattavuutta ja vakavaraisuutta seuraavien tunnuslukujen avulla:

  • Liiketulos
  • Myyntikate ja käyttökate
  • ROE, oman pääoman tuotto
  • ROI, sijoitetun pääoman tuotto
  • Omavaraisuusaste
  • Nettovelkaantumisaste

Tunnuslukuja on avattu lyhyesti yleisten esimerkkien avulla. Lisäksi jokaisesta tunnusluvusta on annettu 1-2 laskuesimerkkiä helpottamaan niiden ymmärtämistä.

3. Tilitoimisto talouspäällikkönä

Viimeisessä sisältöluvussa on avattu pienten ja suurten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tilitoimistoa talousjohtamisessa. Lukuun kannattaa tutustua huolella, sillä jo kirjanpitäjä voi auttaa sinua taloushallintosi ohjauksessa.

Tilaa opas sähköpostiisi oheisella lomakkeella ja ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää Rantalaisen talouspäällikköpalveluista.