Norlandia-päiväkodit

Suomen kolmanneksi suurin päiväkotioperaattori Norlandia-päiväkodit aikoo kasvaa niin paljon kuin markkinat antavat myöten. Työvoimavaltaisen päiväkotitoiminnan palkkahallinto vaatii tilitoimistolta riittäviä resursseja ja kykyä joustaa.

Haaste

Norlandia-päiväkotien tavoitteena on kasvaa mahdollisimman paljon. Osana kasvua yritys avaa uusia toimipisteitä ja rekrytoi lisää ammattilaisia. Palkkahallinnon haasteena on pystyä vastaamaan kaikkiin palkanlaskentaan liitoksissa oleviin juokseviin asioihin. Näitä ovat mm. sairaslomat, hoitovapaat, sijaisten muutostietojen ylläpito ja Kela-hakemukset.

Ratkaisu

Rantalaisen palkkatiimi on pysynyt asiakkaan muutoksissa mukana säännöllisten tapaamisten avulla. Rantalaisen ja Norlandian edustajat käyvät läpi asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä ja muutoksia useamman kerran vuodessa. Myös Kela-hakemukset tehdään Rantalaisen palkkatiimin toimesta, mikä säästää rahaa.

Kasvuyrityksen palkkahallinnossa pitää olla kasvuvaraa

Norlandia-päiväkotien talousjohtaja Eila Hassinen on tapansa mukaan informoinut hyvissä ajoin Rantalaisen palkkatiimiä kahdeksasta uudesta elokuussa avattavasta päiväkodista ja niiden lähes sadasta uudesta työntekijästä sijaiset mukaan lukien.

Norlandialla (ent. Suomen Tenava päiväkodit Oy) on 38 päiväkotia Suomessa. Viime vuonna Norlandia hankki yritysostoilla ja liiketoimintakaupoilla kahdeksan uutta päiväkotia. Kasvua tulee myös uusien päiväkotien rakentamisesta.

– Kunnat eivät itse investoi enää juurikaan uusiin päiväkoteihin, vaan sen tekevät kuntien kilpailuttamat yksityiset päiväkotioperaattorit, Hassinen sanoo.

Lasten päivähoito on suuressa murroksessa, ja siitä on tulossa ketjumaista liiketoimintaa.

Suomeen norjalaisomisteinen Norlandia Preschool AS tuli keväällä 2014 ostamalla osake-enemmistön Suomen Tenava päiväkodeista. Loput yhtiön osakkeista Norlandia hankki syksyllä 2015.

Norlandia kuuluu kolmen suurimman päiväkotioperaattorin joukkoon Suomessa ja pyrkii edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan.

Omistajanvaihdos on tiukentanut muun muassa päiväkotiyhtiön poissaoloraportointia ja palkkahallinnon raportointiaikataulua.

Rantalaisen palkkatiimi on pystynyt säännöllisten asiakastapaamisten ansiosta varautumaan

muutoksiin, kuten Norlandian henkilöstölisäyksiin hyvissä ajoin. Rantalaisen ja Norlandian edustajat käyvät läpi asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä useamman kerran vuodessa.

”Säännöllisten asiakastapaamisten ansiosta Rantalaisen palkkatiimi on pystynyt varautumaan asiakkaan muutoksiin, kuten suuriin henkilöstölisäyksiin hyvissä ajoin.”

Kela-hakemukset ajoissa

Hassinen sanoo, että päiväkotitoiminta on vaativa asiakas palkkahallinnossa.

Päiväkotien työntekijät ovat pääosin nuoria naisia. Heillä on paljon äitiyslomia ja hoitovapaita, joiden ajankohdat muuttuvat usein alkuperäisistä suunnitelmista. Lisäksi päiväkodeissa sairastetaan paljon. Esimerkiksi huhtikuussa 2017 Norlandia maksoi palkkaa yli 70 sijaiselle.

– Vaikka valtaosa työntekijöistä on kuukausipalkkaisia, joka kuukausi suurella osalla työntekijöistä on sellaisia euromääräisiä muutoksia palkkatiedoissa, joiden täytyy näkyä palkkalaskelmalla, Hassinen sanoo.

Hänen mukaansa päiväkotiyksiköissä on haasteena saada palkanlaskennassa vaadittavat tiedot siirtymään määräaikaan mennessä sähköisessä muodossa tilitoimiston palkkaohjelmaan. Paljon muutostietoja ja korjauksia lähetetään vieläkin sähköpostitse.

Noin 350 työntekijän ja lähes sadan tuntipalkkaisen sijaisen muutostietojen ajan tasalla pitäminen ja niihin liittyvien Kela-korvausten hakeminen edellyttävät tilitoimistolta resursseja sekä osaamista ja tarkkuutta.

Rantalaisella Norlandiaa palvelee Lahdessa oma neljän palkkatoimihenkilön ”Tenavatiimi”.

Palvelujohtaja Raija Luostarinen Rantalaiselta sanoo, että moni työnantaja on menettänyt rahaa sen takia, ettei ole hakenut Kela-korvauksia määräajassa. Rantalainen tekee korvaushakemukset asiakkaansa puolesta.

– Esimerkiksi sairauspäivärahan hakuaika on kaksi kuukautta työkyvyttömyyden alkamisesta ja sen jatkuessa aina kahden kuukauden kuluttua edellisen hakemuskauden päättymisestä.

www.norlandiapaivakodit.fi

(Julkaistu 7.6.2017, kuvat: Norlandia)

Tietoisku

38

Toimipistettä Suomessa

2100

Lasta päivähoidossa

350

Vakituista työntekijää