Rantalaisella on viimeisen vuoden aikana panostettu työhyvinvoinnin osalta erityisesti liikuntaan.

Suurin osa yhtiöstä on ollut mukana A2 Finland Oy:n vetämässä LiikuntaLiiga -työhyvinvointikampanjassa, jossa aktiivinen lähivalmennus yhdistetään verkkopohjaiseen HeiaHeia-ohjelmaan. Henkilöstön käytössä on myös henkilökohtaiset askelmittarit.

– Jokainen saa osallistua kampanjaan oman kuntopohjan mukaisesti. Kampanjassa painotetaan hyötyliikuntaa ja kannustetaan kaikkia osallistumaan oman hyvinvointinsa parantamiseen, A2 Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Luukkanen

Kampanjan lisäksi henkilöstöllä on ollut käytössään ePassi, jonka avulla jokainen on voinut kokeilla vuoden aikana haluamiaan paikallisia liikuntapalveluja.

Näiden avulla henkilöstöä on kannustettu liikkumaan enemmän sekä seuraamaan oman liikuntamäärän kehittymistä osana työhyvinvoinnin parantamista.

”Liikkumisen naamakirja” on luonut me-henkeä ja aktiivisuutta

Liikuntaan panostamalla Rantalainen on pyrkinyt vähentämään mm. istumatyön riskejä. Tilitoimistotyöntekijät istuvat päivittäin paljon, mikä vaatii oman vastapainonsa vapaa-ajalla. Jokaisella on kuitenkin oma tapansa liikkua ja pitää itsestä huolta.

– LiikuntaLiiga on ollut mukavaa vaihtelua tavoitteineen ja HeiaHeia-ryhmässämme jaettuine tehtävineen. Näihin olen välillä innostunut lähtemään mukaan, toteaa aktiivisesti liikkuva Pia Saralampi Rantalaisen hallinnosta.

Rantalaisen Hämeenlinnan toimiston palkkatiimi on ollut aktiivisesti mukana LiikuntaLiigassa. He ovat mm. saaneet potkua omaan liikkumiseensa kirjaamalla omia liikuntasuorituksiaan ylös sekä seuraamalla muiden työntekijöiden merkintöjä HeiaHeia-ohjelmassa. Tiimin sisältä on noussut myös kiinnostus seurata oman unen määrää ja laatua.

Seinäjoen toimistolla on rakennettu me-henkeä, kun käynnissä on ollut hauska tiimikisa. Sen aikana toimistojen aktiivisuuksia vertaillaan ja joulukuun alkupuolella julistetaan aktiivisin joukkue. Myös kahvipöytäkeskustelut ovat saaneet uutta virtaa, kun työkaverit näkevät, mitä kaikkea on tullut tehtyä.

– Pidän LiikuntaLiigan toimintaideasta tuoda liikkuminen osaksi työyhteisöä. Tämä on yhdessä HeiaHeia-sovelluksen kanssa kuin ”liikkumisen naamakirja”, Saralampi kertoo.

Työhyvinvointiin panostaminen vaikuttaa monin tavoin

Liikunnan positiiviset vaikutukset työhyvinvointiin ovat suuremmat kuin tavallisesti ajatellaan.

– Säännöllinen liikunta parantaa kuntoa, suorituskykyä, jaksamista ja unen laatua. Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia myös vireystilaan, mielialaan ja monien sairauksien ennaltaehkäisyyn. Vaikutukset fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ovat moniulotteiset, Luukkanen kertoo.

Liikunnalla ehkäistään mm. erilaisten sairauksien, kuten sydän- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien, puhkeamista. Tämä puolestaan on suorassa yhteydessä henkilöstön kustannuksiin, kun sairauspoissaolot vähenevät ja työteho paranee liikunnan avulla.

Esimerkkinä Työterveyslaitoksen laskurin mukaan yhden sairauspoissaolopäivän vähennys per henkilö per vuosi + kahden prosentin tuottavuuden nousu merkitsee keskimäärin 60 000 euron vuosihyötyä 50 henkilön yrityksessä.

– Menestystä tavoittelevalla yrityksellä ei ole enää varaa olla panostamatta henkilöstöönsä. Ihmiset ovat vuosi vuodelta huonommassa kunnossa ja ylipainokin on kasvava ongelma. Silti digitaalisuuden murroksessa yksilöltä vaaditaan koko ajan enemmän. Yhtälö on nopeasti käsiin räjähtävä aikapommi, jos kukaan ei tee mitään, Luukkanen toteaa.

Lisätietoa LiikuntaLiigasta löydät täältä: https://liikuntaliiga.fi/