Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavan Rantalainen-konsernin henkilöstöjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 12.8.2019 alkaen OTM, PsL Suvi Hannus, 38. Tehtävä on Rantalaisella uusi.

Hannuksella on monipuolinen kokemus eri organisaatioiden henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja johtotehtävistä. Hän on toiminut sekä työsuhdelakimiehenä että työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistehtävissä. Viimeksi hän työskenteli henkilöstöpäällikkönä palonsuojausjärjestelmiä valmistavassa Marioff Corporation Oy:ssä.

Rantalainen-konsernin toimitusjohtaja Jukka Rosenberg sanoo, että henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sitoutumisen vahvistaminen ovat Rantalaiselle asiantuntijaorganisaationa yksi tärkeimmistä strategisista tavoitteista.

Rantalainen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti yritysostoin samalla, kun taloushallintoala digitalisoituu vauhdilla. Yhtiön nopea kasvu isoa murrosta elävällä toimialalla on luonut haasteita henkilöstöjohtamiselle.

”Olemme 850 työntekijällämme kasvaneet jo niin suureksi yhtiöksi, että tarvitsemme täysipäiväisen johtajan toteuttamaan tavoitettamme olla toimialan paras työpaikka.”

Rantalaisessa Suvi Hannuksen vakuuttivat henkilöstön vahva huomioiminen ja henkilöstöä arvostava puhe sekä kehittämismyönteinen ote. Myös yhtiön pörssiin tähtäävät kasvutavoitteet motivoivat häntä.

Hän sanoo, että taloushallinnossa digitalisaatio ja automaatio muuttavat parhaillaan suuresti tehtäviä ja rooleja sekä osaamisvaatimuksia ja työn tekemisen tapaa.

”Muutoksen ollessa työpaikoilla nykyään normaali ja pysyvä tila HR:llä on merkittävä rooli muutoksen johtamisessa sekä esimiestyön ja henkilöstön tukemisessa.”

LISÄTIETOJA:

Suvi Hannus, henkilöstöjohtaja, Rantalainen-konserni, puh. 050 564 2863 ja suvi.hannus@rantalainen.fi

Jukka Rosenberg, toimitusjohtaja, Rantalainen-konserni, puh. 050 311 2194 ja jukka.rosenberg@rantalainen.fi

Vuodesta 1972 toiminut Rantalainen on yksi Suomen suurimmista talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntarjoajista. Sen palveluksessa on 850 työntekijää yli 40 paikkakunnalla Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 48 miljoonaa euroa. Rantalainen tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostoin, ja sitä vauhditetaan myös voimakkaalla toiminnan digitalisoinnilla. www.rantalainen.fi

Suvi Hannus_henkilöstöjohtaja