Heinäkuussa voimaan astunut rakennustyön teettäjän ilmoitusvelvollisuus on asettanut rakennuttajille uusia raportointivelvollisuuksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös satunnaista rakennuttajaa, joka rakennuttaa uutta tai korjauttaa vanhaa. Rakennustöitä tilanneiden yrityksien ja yhteisöjen lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee siis myös asunto-osakeyhtiöitä sekä luvanvaraisia rakennustöitä teettäviä yksityishenkilöitä.

Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa tietoja vain sähköisesti suomi.fi- tai ilmoitin.fi-palvelussa. Tiedot heinäkuulta 2014 annetaan 5.9.2014. Tämän jälkeen tiedot tulee ilmoittaa aina kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Yksityishenkilöt voivat antaa tiedot myös paperilla. Heidän on annettava tiedot rakennuskohteesta ja maksetuista suorituksista vain kerran ennen loppukatselmusta.

Lisätietoja Rantalaisen Tiliposti & Palkka 2/2014 -lehdestä sekä Verohallinnon sivuilta.