Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima Growing Your Business -verkostohanke on tuottanut Liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen oppaan, case Satakunta. Growing Your Business -verkostohanketta (2016-2018) on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Opas esittelee verkoston toimintaan osallistuneita alueellisia toimijoita, jotka tukevat yrittäjiä kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä teemoissa. Hankkeen vastuullisen johtajan Kimmo Laakson mukaan Satakunnassa on tarjolla yrittäjille tukea ja apua monipuolisesti. Toimijat on jaoteltu julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Lisäksi tukea yrittäjille tarjoaa Satakunnan korkeakoululaitos (Porin yliopistokeskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu).

Oppaan tarkempi sisältö:

  1. Satakuntalaisyritykset käyvät ulkomaankauppaa -artikkeli
  2. Yksityiset palveluntarjoajat -palveluesittelyt
  3. Julkiset palveluntarjoajat -esittelyt
  4. Kolmannen sektorin palveluntarjoajat -esittelyt
  5. Satakorkea – satakunnan korkeakoululaitos -esittely
  6. Yhteenveto

Rantalaista on haastateltu oppaaseen yhtenä “Kasvuyrityksen rahoituksen asiantuntijapalvelut” -yrityksenä tuoden esiin tärkeitä talous- ja palkkahallinnon teemoja sekä toiminnanohjauksen tärkeyttä. Mukana ovat olleet mm. pankit, KPMG, Eversheads ja eri markkinointiviestinnän palveluntarjoajat.

Saat oppaan käyttöösi tästä linkistä: Growing Your Business -opas (pdf-versio)

Lisätietoja:

Lisätietoja oppaasta ja päättyneestä hankkeesta antaa Turun yliopiston kehityspäällikkö Kimmo Laakso, puh. 040 708 7987.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.satamittari.fi/growing-your-business-verkostohanke

Kuuntele paikallisten yrittäjien kasvutarinoita Radio Porin sivuilta: https://www.radiopori.fi/radiojutut/kasvutarinat