Korkotason alentuminen on lisännyt yritysten sijoittamista erilaisiin
muihin rahoitusinstrumentteihin. Näiden arvojen vaihtelu on
normaalia ja tuotekirjo on laaja. Omaisuuden arvostaminen kirjanpidossa
ja verotuksessa ja tulolähdejako on noussut entistäkin
tärkeämmäksi tässä tilanteessa. Järjestämme aamupäiväkurssin,
jossa käsittelemme yrityksen rahoitusinstrumenttien tase-erien arvostamista
kirjanpidossa ja verotuksessa. Luennoitsijoina meillä on
tarjolla maantason osaamista; Leena Rekola-Nieminen Rantalainen
& Rekola-Nieminen Oy:stä.

 

Ohjelma:
Huom. luennot alkavat klo 8.30, aamiaista klo 7.30 alkaen.

Varojen kirjanpidollinen arvostus tilinpäätöksessä,
Leena Rekola-Nieminen

• varallisuuserien esittäminen taseessa
– pitkäaikaiset sijoitukset
– vaihto-omaisuus
– rahoitusomaisuus
– muut saamiset
• arvonalentumisten käsittely pakollista/ vapaaehtoista
• kirjanpitoratkaisun vaikutus verotukseen
• tulolähteet kirjanpidossa
Arvonalentumisten verotuskysymykset
• milloin arvonalennus hyväksytään vähennettäväksi
• tulolähteen merkitys
• vaikutukset nettovarallisuuteen
• onko yhtiömuodolla merkitystä
• arvonalentumisten ilmoitusvelvollisuus

Kurssin hinta on 200 eur (+alv 24%=248 eur).
Hinta sisältää luennot, luentomateriaalin ja aamiaisen.

Ilmoittautumiset 16.2.2015 mennessä: Lahden Tilikeskus Oy puhelin 871 8131 tai sähköpostilla kotisivujen kautta www.lahdentilikeskus.fi