Budgeteringen är en viktig del av företagets ekonomiska planering. Budgeten är ett bra verktyg för att sätta upp ekonomiska målsättningar samt för verksamhetens uppföljning. Budgeten behövs också i olika skeden av verksamheten, såsom grundande av företag eller för finansieringsansökan.

En av de mest utmanande uppgifterna när man grundar ett nytt bolag är att fundera hur mycket omsättning det nya bolaget kommer ha under de första månaderna. Med hjälp av en budget kan man ställa upp försäljningsmål för företaget.

En god budget kännetecknas av att de uppställda målen är realistiska, men tillräckligt utmanande. Detta motiverar att nå målen och säkerställer att verksamheten hålls lönsam.

Rantalainens budgetmarkör är ett enkelt excel-kalkylbotten, med vars hjälp man kan upprätta en professionell budget på några minuter. Budgetmarkören kan du pröva genom att klicka på bilden här nedan.

Du kan hitta budgetmarkören här