Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 13.2.2017 esittää osinkoverotuksen kiristämistä. Työryhmän mukaan yhteisöverokantamme 20 % on kilpailukykyinen, eikä siihen esitetä muutoksia.

Sitä vastoin työryhmä esittää osinkoverotuksen kiristämistä alentamalla nettovarallisuuden tuottoprosenttia 8 %:sta 4 %:in ja korottamalla osingon veronalaista osuutta 25 %:sta 40 %:in. Samalla luovuttaisiin osingonsaajakohtaisesta 150.000 euron rajasta, jonka ylimenevältä osalta osingon veronalainen osuus on nykyisin 85 %. Tämä vastaavasti huojentaisi suurempia osinkoja, kun nettovarallisuus on hyvin suuri.

Tuottoprosentin ylittävältä osalta osingot olisivat edelleen ansiotulona verotettavia ja 75 % veronalaisia.

Yhtenä perusteluna verotuksen kiristämiselle on pyrkimys keventää ansiotulojen verotusta niin, että miltään osin ansiotulovero ei saisi ylittää 50 %:ia.

Kaikki elinkeinoelämän järjestöt ovat tyrmänneet esityksen, jossa etenkin tuottoprosentin alentaminen puolittaisi huojennetun pääomatuloksi laskettavan osingon määrän. Vain valtiovarainministeriössä yritystoiminnan riskitasoa verrataan valtionlainojen korkotason alhaisuuteen. Ministeriön mukaan osinkoverotus ei lisää yritysten investointihalukkuutta.

Käsitykseni mukaan osinkoverotus nimenomaan lisää halua kartuttaa yritysten omaa pääomaa, joka samalla turvaa yritysten kyvyn ylläpitää hyvää työllisyyttä. Pienet yritykset pitävät hyvästä työvoimastaan kiinni paljon hanakammin kuin isot yritykset ja siksi niitä kannattaa tukea.

Lisätietoa: Antti Rantalainen, antti.rantalainen@rantalainen.fi

Asiantuntijapalveluidemme sivulle: yritysverotus.