Rantalainens nya kund- och intressenttidning Balanspost & Lön 2/2016 är nu här!

I tidningen behandlas bland annat följande ämnen:

  • Mobilappen mPalkka
  • Mer information om budgetkalkylen
  • Mer information om Rantalainens tjänster i Ryssland

Om du beställer tidningen får du också den finska versionen. Dessutom får du tillgång till en bilaga, i vilken Rantalainens tjänster utomlands presenteras.

Balanspost & Lön 2/2016

Tiliposti & Palkka 2/2016

Tiliposti & Palkka 2/2016 KV Liite