Suurin uudistus ensi vuoden joulu- tammikuussa saapuvaan verokorttiin on se, että palkkakausikohtainen (A-verokortti) verokortin tuloraja poistuu kokonaan ja vaihtoehtona on vain yksi tuloraja koko vuodelle. Tämän myötä myös sivutuloverokortti häviää, jolloin kaikille palkkatuloille on sama ennakonpidätysprosentti. Rantalaisen palkkahallinnon palvelupäällikkö Johanna Söderman kertoo tärkeimmät asiat uudistuksesta sekä seikat, jotka tulee ottaa huomioon niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Artikkelissa myös käydään läpi, miten ja missä voit hoitaa veroasioitasi jatkossa.

Useille työnantajille työskentely helpottuu

Sivutuloille ei enää lasketa erillisiä veroprosentteja, vaan sama verokortti käy kaikille palkkatuloille. Jatkossa verokorttia ei myöskään tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä työnantajalle, vaan kopio riittää. Söderman arvelee, että suuri vaikutus verokorttiuudistuksella onkin juuri työntekijöille, jotka työskentelevät useilla eri työnantajilla esimerkiksi freelancerina tai kausityöntekijöinä. Näiden työntekijöiden kannalta prosessi yksinkertaistuu ja arki helpottuu, kun ei tarvitse käyttää aikaa sivutulojen verotusta miettien ja saman verokortin toimitus eri työnantajille on vaivatonta. Muutoksen myötä siis tulojen tarkkailu on tärkeämpää, vaikka näennäisesti työnteko helpottuukin.

Omien tulojen tarkkailu entistä tärkeämpää

Aikaisemmin toimineet verokortit ovat ikään kuin hoitaneet ajattelun ihmisen puolesta. Nyt työntekijän tulee itse olla entistä tarkempi, Söderman muistuttaa. Yksi tuloraja koko vuodeksi aiheuttaa sen, että palkkatulo ei välttämättä hyppää lisäveron puolelle, vaikka verokortin tuloraja ylittyy, koska on vain yksi verokortti kaikille työnantajille.

Työntekijän täytyy itse ilmoittaa kaikille työnantajille mahdollisesta tulorajan ylityksestä, sillä seuranta tapahtuu työntekijän eikä työnantajan puolella. Kuten aikaisemminkin vuosituloverotusta käyttäneillä, saattaa ikävänä yllätyksenä loppuvuoden palkka jäädä pieneksi, jos tulot ovatkin arvioitua suuremmat. Mätkyt ovat siis uudessa järjestelmässä todennäköisempiä, koska työntekijä itse hallinnoi lisäveron puolelle siirtymistä kausityössä.

Tulorajan nosto

Mikäli omiin tuloihin tulee muutoksia kesken vuoden, on niihin hyvä reagoida välittömästi ja ottaa veroprosentin nosto mietintään. Työntekijä voi seurata omia vuoden aikana kerryttämiä tulojaan kätevästi palkkalaskelmalta. Jos työntekijällä on useita työnantajia, niin tulee kaikkien palkkojen kertymät laskea yhteen. Jos työntekijä huomaa, että tuloraja on ylittymässä vuoden loppuun mennessä tai esimerkiksi vähennykset muuttuvat, niin tulorajan nosto on aiheellinen. Tulorajan nostoa varten voi tilata muutosverokortin Omavero-palvelun kautta.

Työnantajan rooli muutoksessa

Työnantajan näkökulmasta verouudistuksessa tulee ottaa huomioon muutamia seikkoja.  Ensinnäkin, työntekijöiltä voidaan jatkossa ottaa vastaan kopio verokortista. Söderman toteaa muutoksen helpottavan työnantajia, kun on vain yhden tyyppinen verokortti eikä siitä tarvitse enää pyytää alkuperäistä verokorttia.

Työnantajan on hyvä varautua työntekijöiden kyselyihin omista tuloistaan ja niiden verotuksista, sillä jatkossa tulojen seuranta on työntekijälle entistä oleellisempaa. Verokorttiuudistus saattaa herättää myös kysymyksiä työntekijöissä, jolloin työnantajan on hyvä olla asiasta perillä ja ohjeistaa heitä toimimaan oikein.   Tämän lisäksi myös palkanlaskijan työ helpottuu. Jatkossa ei tarvitse ottaa huomioon useita erilaisia verokortteja, sillä verokorttien yhdenmukaistuttua laskenta menee aina samalla kaavalla. Työnantajan näkökulmasta ei uudistus tuo kuitenkaan tämän isompia muutoksia ja esimerkiksi verokortit haetaan edelleen suorasiirtona verottajalta vuoden alussa.

Vuoden 2019 alussa astuu voimaan myös kansallinen tulorekisteri, josta työntekijät voivat tarkastaa reaaliaikaisesti omat palkkatietonsa. Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot.  Tulorekisteristä voit lukea lisää täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Veroasioiden hoito verkossa

Marraskuussa 2018 verottajan ”verokortti verkossa”-palvelu päättyy ja sen jälkeen muutosverokortit voi hakea OmaVero-palvelusta. OmaVero-palveluun pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla. Tulevaisuudessa OmaVero-palvelu tulee olemaan väylä, joka kokoaa kansalaisten veroasiat yhteen paikkaan ja jossa on helppo hoitaa veroasiat. Tarvittaessa veroasioita voi hoitaa myös paperilla, mutta paperiaineiston lähettäminen Verohallintoon on jatkossa maksettava itse.

Ensi vuoden aikana OmaVero-palvelussa pystytään hoitamaan melkein kaikki veroasiat. Muutokset eivät ole suuria sellaisille veronmaksajille, jotka ovat tottuneet käyttämään OmaVero-palvelua. Tällä hetkellä OmaVero-palvelussa voi tarkastaa veronpalautuksen määrän sekä tilinumeron veronpalautusta varten. Lisäksi sieltä näkee jäännösveron maksutiedot sekä pystyy ilmoittamaan ja maksamaan lahjaveron.

Vuonna 2019 muutokset veroilmoitukseen tehdään myös OmaVerossa. Ilmoitus on palvelussa ensimmäisen kerran ensi vuoden huhtikuussa ja siellä ilmoitusta voi täydentää määräpäivään asti.  Marraskuusta 2018 alkaen OmaVero-palvelussa voi myös hakea ennakkoveroa tai lisäennakkoa, tarkastella verotuspäätöksen tietoja, tehdä oikaisuvaatimuksen tai vastata selvityspyyntöön ja maksaa veroja verkkomaksuna. Lähivuosina palvelussa on myös mahdollista hoitaa varainsiirto- ja kiinteistöveroon liittyviä asioita.

Lopuksi Söderman muistuttaa, että on hyvä tarkastaa edellisen vuoden verokortin tuloraja ja suhteuttaa se vuosituloihin. Marraskuun alkuun asti muutosverokorttia voi hakea Verokortti Verkossa -palvelusta, jonka jälkeen palvelun voi suorittaa OmaVerossa. Vuoden 2019 kortteihin voi tehdä muutoksia joulukuun puolivälistä lähtien.

Johanna Söderman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntija-artikkeliin on haastateltu Rantalaisen palkkahallinnon palvelupäällikkö  Johanna Södermania (johanna.soderman@rantalainen.fi, 010 321 6788).

Tutustu palkkahallinnon palveluihimme!