Pysähdy miettimään, onko pk-yritykselläsi kasvupotentiaalia ja oma halu kasvaa kansainvälisesti. Jos vastaat näihin kahteen kysymykseen myöntävästi, yksi rahoitusmalli yrityksellesi saattaa olla EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyvä Tekesin pk-instrumentti.

Mikä Horisontti 2020-ohjelma on ja miten se käytännössä toimii?

Ohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita. Tavoitteena on rakentaa Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa yritysten asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Horisontti 2020 -ohjelma on seitsenvuotinen, sillä se toteutetaan välillä 2014-2020.

Tämän ohjelman kautta myös suomalaisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus saada tukea kansainvälistymishankkeisiin. Pk-instrumentti -rahoitusmallilla voidaan rahoittaa Horisontti 2020 -ohjelman hankevalmisteluja. Yksittäinen pk-yritys voi siis suoraan hakea kehittämishankkeilleen rahoitusta EU:lta.

Keskeistä on myös se, että kyseinen rahoitus voidaan rahoittaa osana Tekesin muuta rahoitusprojektia, eli Tekesin tuet eivät sulje toisiaan pois, vaan tukevat toisiaan. Tämä onnistuu esimerkiksi silloin, jos tavoitteena on laajentaa tai jatkaa Tekesin projektia kansainvälisen yhteistyön hankkeeksi.

Voit lukea lisää kyseisestä rahoitusmallista sekä hakemusprosessista Tekesin verkkosivuilta.