Vakuutukset ovat tuotteena ja palveluna niin vaikeaselkoisia, ettei niiden vertailua voi perustaa pelkästään hintaan. Siksi on tärkeää, että vakuutusten kilpailuttaminen aloitetaan perusteellisella riskikartoituksella, jossa arvioidaan, mitä riskejä halutaan vakuuttaa ja millaisten riskien varalta.

Kaiken kilpailuttaminen on nykyään trendikästä. Yritykset ja yhteisöt kilpailuttavat ja vertailevat jatkuvasti käyttämiään palveluita ja tuotteita. Internet on myös mahdollistanut sen, että valintojen tueksi tarvittava tieto on muutaman klikkauksen päässä.

Vakuutuksissa kilpailuttaminen vaatii kuitenkin hieman enemmän työtä. Erilaisia hintavertailuja löytyy vaikka kuinka paljon, mutta ne ovat harvoin koko totuus. Yksittäisen vakuutuksen hintatiedot ovat helposti saatavilla ja esimerkiksi autojen vakuutukset ovat niin samankaltaisia eri vakuutusyhtiöissä, että niiden hintaa ja jopa ehtoja voi hyvinkin verrata toisiinsa.

Silloin kun hinta perustuu vakuutusten kokonaispakettiin, vertailu käy huomattavasti vaikeammaksi. Myös vakuutusehdoissa voi olla merkittäviä eroja, jolloin monen mielestä jo pelkästään kotivakuutuksen tai sairausvakuutuksen vertaileminen on hankalaa.

Asiakkaille on lisäksi tärkeää kuinka vakuutusasioiden hoitaminen sujuu käytännössä, jolloin myös korvausasioiden hoitamisen tulisi olla vaivatonta. Tästäkin syystä yrityksiä ja kuluttajia on ohjattu vakuutusasioissa enenevässä määrin verkkoon, jossa eri yhtiöiden palvelut ovat toiminnallisuudeltaan erilaisia.

”Tapaan usein yrittäjiä, jotka kuvittelevat vakuuttaneensa jonkin riskin, vaikka näin ei todellisuudessa olekaan.”

Koska vakuutusten vertailu on työlästä, moni yrittäjä antaa yrityksensä nykyiset vakuutustiedot usealle vakuutusyhtiölle ja pyytää niiden perusteella tarjouksia pohtimatta sen kummemmin sitä, vastaako nykyinen, ehkä jo vuosia sitten tehty vakuutusturva enää toiminnan nykyisiä riskejä.

Lopulta useiden keskustelujen ja tapaamisten jälkeen yrittäjä saa pöydälleen valtavan pinon suhteellisen ikävännäköisiä tarjouksia, niihin liittyviä ehtoja ja tuoteselosteita. Kun yrittäjä viimein löytää aikaa tutustua tarjouksiin, hän huomaa vertailun niin vaikeaksi, että etsii tarjouksista ainoastaan hinnat ja tekee niistä vertailutaulukon.

Ilokseen yrittäjä saattaa huomata säästävänsä jopa useita kymmeniä prosentteja nykyiseen verrattuna ja vaihtaa sen perusteella yhtiötä. Vaihdosta voi kuitenkin koitua kohtalokkaita seurauksia, jos vanhassa turvassa on ollut nykytilanteeseen nähden aukkoja, jolloin samat riskit ovat uudessakin yhtiössä vakuuttamatta. Hätiköity päätöksenteko ja pelkkiin hintoihin keskittyminen voi näkyä vahinkotilanteessa kipeästi viivan alla!

Rohkenen väittää, että ani harva yrittäjä on täysin tietoinen todellisesta vakuutusturvastaan. Tapaan usein yrittäjiä, jotka kuvittelevat vakuuttaneensa jonkin riskin, vaikka näin ei todellisuudessa olekaan. Aika usein vakuutukset eivät vastaa enää lainkaan yritysten ja yrittäjien nykyriskejä ja -tarpeita. Yrittäjä ei ole joko osannut, halunnut tai ehtinyt lukea vakuutustarjouksia, jolloin hän huomaa vasta evätyn vahingonkorvauksen yhteydessä, että oleellinen, aiempaan vakuutusturvaan kuulunut ehto ei kuulukaan enää uuteen vakuutusturvaan.

”Hätiköity päätöksenteko ja pelkkiin hintoihin keskittyminen voi näkyä vahinkotilanteessa kipeästi viivan alla.”

Vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa, jos yritys käy aluksi läpi todellisen tarpeensa ja kartoittaa huolellisesti riskinsä. Jokaisessa yrityksessä on vahinkoriskejä, jotka eroavat liikeriskeistä siinä, että niitä voidaan lähes aina vakuutuksella (tai sopimuksin) siirtää tai pienentää.

Vahinkoriskeillä voi toteutuessaan olla yritykselle ja yrittäjälle kohtalokkaita seurauksia. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kilpailutuksen yhteydessä tehdään ensin perusteellinen riskikartoitus ja arvioidaan samalla, mitä riskejä halutaan vakuuttaa ja millaisten vahinkojen varalta.

Vakuutusten kilpailuttaminen pelkästään hinnan perusteella voi tuntua hetken kannattavalta, mutta saattaa olla myös hyvin kohtalokasta. Kannustaisinkin yrittäjiä tekemään vakuutusten vertailun laajemmasta näkökulmasta ja jättämään sen asiantuntijan käsiin.

Vakuutusmeklari on riippumaton asiantuntija, joka tarkastelee eri vaihtoehtoja vain ja ainoastaan asiakkaan näkökulmasta. Yritykset käyttävät talousasioissa lähes aina asiantuntijaa. Nykyään myös vakuutusasioiden kokonaisvaltainen hoito annetaan yhä useammin vakuutusmeklarin tehtäväksi.

Oikein mitoitetuilla vakuutuksilla säästöjä syntyy niin vakuutusmaksuissa kuin ajankäytössä. Kuten eräs yrittäjä totesi: ”Parasta kilpailutuksessa oli rahallisen säästön ohella ehdottomasti se, että tietoisuutemme vakuutusturvastamme lisääntyi huomattavasti ja saimme mielenrauhaa.”

Nina Kåla Investium

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja Nina Kåla on pitkän linjan vakuutusalan ammattilainen, joka toimii Investium Oy:n vakuutuspalveluissa myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Investium Oy on Rantalaisen yhteistyökumppani, joka tarjoaa vakuutus- ja sijoituspalveluita yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Lisätietoa: nina.kala@investium.fi

***

Artikkeli on 13.9.2018 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 2/2018 -lehden vieraskynäkirjoitus. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.