Luovutustappioita voi syntyä yllättävistäkin paikoista. Sen vuoksi kannattaa aina tarkistaa, olisiko tappioita mahdollista vähentää jostain tuloista, neuvoo Rantalaisen asiantuntija Heikki Luukkonen.     

Heikki Luukkonen, mistä kaikista pääomatulolähteistä luonnollinen henkilö voi vähentää luovutustappioita?

”Vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista. Esimerkiksi osakkeiden myyntitappiot voi vähentää osingoista, korkotuloista tai sijoitusasunnon vuokratulosta.”

”Elinkeinoverotettavasta toiminnasta (EVL) ja henkilökohtaisen tulolähteen toiminnasta (TVL) syntyneitä voittoja ja tappioita ei saa kuitenkaan vähentää päittäin eli elinkeinotoiminnan tappioita ei voi vähentää esimerkiksi henkilökohtaisista vuokratuloista tai osingoista ja päinvastoin.”

Minkälaisesta toiminnasta voi syntyä vähennyskelpoisia luovutustappioita?  

”Keskeiseksi kysymykseksi Korkeimman hallinto-oikeuden viimevuotisessa ratkaisussa pääomalainan menetyksestä nousi se, mikä on sijoitus. KHO piti pääomalainan menetystä konkurssitilanteessa vähennyskelpoisena, koska se tulkitsi lainan sijoitukseksi osakeyhtiöön. Samalla periaatteella keskusverolautakunta on päätöksellään rinnastamassa vertaislainoja joissakin tilanteissa luovutustappioiden vähennyksiin oikeuttaviksi sijoituksiksi. Lautakunnan päätöksestä on kuitenkin valitettu eikä se ole lainvoimainen.”

”Vähennettäviä tappioita voi syntyä myös osakeyhtiön tai kommandiittiyhtiön purkamisessa tai osakkaiden arvonmenetyksenä saneerauksessa.”

Mitä rajoituksia on vähennysoikeudessa?

”Saamisen vähennys ei pääsääntöisesti ole vähennyskelpoinen, koska saamista ei ole katsottu sijoitukseksi, vaan se on muu annettu rahalaina. Sen sijaan myyjän kauppahintasaatavan menetys yrityskaupassa rinnastetaan vähennyskelpoiseen luovutustappioon.”

Milloin vähennykset voi tehdä?

”Vähennyksen voi tehdä verovuonna ja sitä seuraavana viitenä vuotena. Tappiot vähennetään pääomatulosta, josta on ensin vähennetty tulon hankkimiseen liittyvät kulut. Pienestä alle tuhannen euron luovutustappiosta vähennystä ei voi kuitenkaan tehdä.”

Mihin luovutustappioiden laajempi vähennysoikeus kannustaa?

”Se korostaa sijoitusten hajauttamista eri kohteisiin yhä enemmän myös verotuksen näkökulmasta. Esimerkiksi osakkeen arvonalennuksesta syntyvän tappion voi realisoida myymällä osakkeen ja vähentää sitten näin syntyvän luovutustappion vuokra- tai osinkotuloista.”

”Mielestäni luovutustappioita pitäisi voida vähentää tulolähteestä riippumatta silloin kuin jossain tulee takkiin. Sen vuoksi luovutustappioiden vähentämisoikeus pitäisi laajentaa henkilöpuolelta myös osakeyhtiöpuolelle.”

Kuukauden tärpin haastateltava on Rantalaisen asiantuntija Heikki Luukkonen.

4.9.2017 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 2/2017 -lehden artikkeli. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.