Veroilmoitusten palautusaika on muuttunut vuodelta 2018 tehtävien maa- ja metsätalouden veroilmoitusten osalta. Moni saattoi jo lehtikirjoitusten perusteella kuvitella, että saisi lisäaikaa veroilmoituksensa jättöön huhtikuulle asti. Vaikka maatalouden veroilmoituksen jättöpäivä onkin 2.4.2019, kirjanpidon on oltava valmiina jo helmikuussa, koska veroilmoitus oma-aloitteisista veroista eli arvonlisäveroilmoitus on oltava valmis ja perillä verottajalla 28.2.2019.

Jos metsätalouden harjoittajalla on lisäksi maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa, josta hänen täytyy palauttaa 5-lomake, veroilmoitus on jätettävä 2.4.2019 mennessä.

Maatalousyhtymille on tullut uusi oma maatalouden veroilmoituslomake 2Y. Aikaisemmin maatalousyhtymät tekivät veroilmoituksensa samalla 2-lomakkeella kuin muutkin maatalousyrittäjät. Yhtymien veroilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa 28.2.2019. Vanha 36-lomake on poistettu.

Pelkkää metsätaloutta harjoittavat ja metsäyhtymät tekevät veroilmoituksensa hekin helmikuussa siten, että ilmoitukset ovat perillä verottajalla 28.2.2019 mennessä.

Myös valmisteveropalautushakemuksen vuodelta 2018 on oltava perillä verohallinnossa viimeistään 28.2.2019. Energiatuotteiden valmisteveron palautusta haetaan maataloudessa käytetyn sähkön kWh:ien ja öljyn litrojen mukaan. Palautukseen ovat oikeutettuja maatalouden harjoittajat, joille on vuoden 2018 aikana maksettu Euroopan unionin maataloustukia. Myös viljan kuivausta harjoittavat ovat oikeutettuja tukeen, vaikkei heille maksettaisikaan em. tukia. Myös ammattimaiset kasvihuoneviljelijät ovat oikeutettuja valmisteveropalautukseen.

Jos yrittäjä palauttaa 2- tai 5-lomakkeen, hänen on palautettava esitäytetty veroilmoitus jo 2.4.2019. Aikaisemmin esitäytetyt veroilmoitukset on pitänyt palauttaa kahtena eri päivänä toukokuussa, mutta verohallinnon uusien aikataulujen myötä tämä palautusaika on huomattavasti aikaistunut.

Oleellista on huomata, vaikka monilla maa- ja metsätalousyrittäjillä veroilmoituksen jättöpäivää on siirretty huhtikuulle, niin käytännössä vuoden 2018 kirjanpidon on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen helmikuun loppua. Verohallinto on tähdentänyt määräpäivän tarkoittavan sitä, että veroilmoitukset ovat perillä verohallinnossa kyseisenä päivänä.

Maatalouden taloushallinnon kehityskohteita

Siirtymällä sähköiseen taloushallintoon maatalousyrittäjät saavat kirjanpitonsa ajantasaisemmaksi. Talouden seuranta ja suunnittelu on tällöin helpompaa, kun kaikki taloustieto on yhdessä ja samassa paikassa. Talouden raportteja puolestaan pääsee selailemaan suoraan verkkoselaimelta tai mobiilisti.

Isommilla maatiloilla siirtyminen arvonlisäveron kuukausi-ilmoittamiseen auttaa ostojen ja myyntien suunnittelussa. Kuukausi-ilmoittaminen kannustaa omalta osaltaan yrittäjiä pitämään paperinsa järjestyksessä. Myös puuttuvien tositteiden selvittely on helpompaa, kun selvityksiä voi tehdä pitkin vuotta kirjanpitojärjestelmän tietoihin verraten.

Lue lisää vinkkejä maatalouden talous- ja palkkahallinnon kehittämisestä pdf-oppaasta Maatalousyrittäjän opas taloushallintoon ja verotukseen.

Artikkelin kirjoittajat Sanna Ossa ja Tiina Koivisto ovat Rantalaisen Huittisten toimiston maatalouskirjanpidon asiantuntijoita. Mikäli sinulla on kysyttävää maa- ja metsätalouksien veroilmoittamisesta, ota rohkeasti yhteyttä vuodenvaihteessa. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@rantalainen.fi.