Lounasseteleitä ja -kortteja tarjoavien työnantajien kannattaa vuoden alusta varmistaa maksuvälineitä tarjoavilta sopimuskumppaneiltaan, että he saavat sellaisen lounasedun, joka myös verotuksessa käsitellään lounasetuna.

– Jos työnantaja vuonna 2014 luovuttaa työntekijälle nimeämättömiä tai tälle muutoin  kohdentamattomia maksuvälineitä tai työntekijälle myönnettyä etua voi muuten käyttää toinen henkilö kuin työntekijä, esimerkiksi hänen perheenjäsenensä, etu katsotaan koko määrältään työntekijän veronalaiseksi palkkatuloksi, sanoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä.

Verottaja antoi lokakuussa ohjeen luontais- ja henkilökuntaetujen hankkimisesta kohdennetuilla maksuvälineillä. Ohjeistuksessa käsitellään niitä edellytyksiä, jotka maksuvälineen on täytettävä veroetujen saamiseksi. Ohjetta sovelletaan ennakkoperinnässä ja verotuksessa tämän vuoden alusta lukien.

Kerro uudistuksesta henkilöstölle

Uudistuksella verottaja haluaa varmistaa, että lounas-, liikunta-, kulttuuri- tai matkalippuetua käyttää maksutavasta riippumatta vain se henkilö, joka on tämän edun työnantajaltaan saanut, ja vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi virikekortilla makseta enää pullakahveja liikuntapaikan kahviossa. Myös lounasseteleillä käyty kauppa tyrehtyy. Uudistuksella verottaja varautuu myös uusiin maksuvälineisiin, joita teknologian kehittyminen tuo mukaan.

Vuoden alusta lukien lounas- ja virikeseteleissä on oltava nimi tai muu tunniste, josta työntekijä on tunnistettavissa. Kohdentamiseen riittää esimerkiksi työntekijän yksilöivä numerosarja.

Maksukorttien sekä internetissä ja matkapuhelimessa toimivien maksuvälineiden käyttöä on rajoitettava teknisesti tai niin, että maksuväline on aina maksettaessa esitettävä tai luovutettava myyjälle. Työntekijän on myös varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä maksutapahtuman yhteydessä.

Tero Määttä kehottaa työnantajia varmistamaan sopimuskumppaneiltaan, että niiden tarjoamat kohdennetut maksuvälineet täyttävät verottajan ehdot, ja kertomaan uusista ohjeista myös henkilöstölleen.