Osakeyhtiöt eivät pysty enää marraskuun alusta täydentämään ennakkoveroa oma-aloitteisesti, vaan lisäennakoita pitää hakea verottajalta. Samalla lisäennakoiden koroton maksuaika lyhenee neljästä yhteen kuukauteen.

Osakeyhtiöt ja yhteisetuudet, kuten yhteismetsät ja tiekunnat, voivat marraskuun alusta lähtien täydentää ennakoitaan vain hakemuksesta. Oma-aloitteinen tilisiirto verottajalle ei enää käy. Samalla termi ”ennakon täydennysmaksu” jää pois käytöstä.

Muutoshakemus on tehtävä sähköisesti OmaVero-palvelussa. Ennakkoverojen täydentämistä, poistamista tai lisäämistä voi pyytä verotuksen päättymiseen saakka. Osakeyhtiöillä verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen.

Lisäennakoiden koroton maksuaika lyhenee marraskuun alusta neljästä yhteen kuukauteen. Jos osakeyhtiön tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi, viivästyskorko tilikauden jäännösverolle alkaa juosta jo helmikuun alusta.

Veroasiantuntija Juho Heikkinen Rantalaiselta sanoo, että korottaman maksuajan lyheneminen luo paineita etenkin mappikirjanpidossa oleville asiakkaille ja heidän kirjanpitäjilleen, koska ennakoiden lopullista määrää ei tiedetä ennen kuin tilinpäätös on valmis.

– Reaaliaikaisen sähköisen kirjanpidon merkitys korostuu tätäkin kautta, hän sanoo.

Heikkisen mukaan verottaja haluaa uudistuksella aktivoida yrityksiä ennakkoverojen arvioinnissa ja maksamisessa. Hän kehottaakin yrityksiä arvioimaan ennakkoverojen riittävyyttä vähintään neljännesvuosittain.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä henkilöyhtiöiden yhtiömiesten ennakkoveroihin uutta menettelyä aletaan soveltaa vuoden 2018 marraskuun alusta lähtien.

Tietoisku: Korkotaso pysyy ennallaan

– Yhteisökoron korvaa huojennettu viivästyskorko (viitekorko + 2 %-yksikköä, kuitenkin vähintään 0,5 %)

– Viivekoron korvaa viivästyskorko, joka on sama kuin aiempi viivekorko (viivekorkolaista viitekorko + 7 %-yksikköä, kuitenkin vähintään 3 euroa), mutta jolla ei ole enää vähimmäismäärää.

– Palautettavalle korolle maksetaan samaa korkoa kuin ennen uudistusta eli viitekorko vähennettynä 2 %-yksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia.

4.9.2017 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 2/2017 -lehden artikkeli. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.