Yritykset linjaavat usein toimintaansa mission, vision ja arvojen kautta. Heikoimmillaan ne jäävät lauseiksi paperille, mutta ilahduttavan usein tavatessani yritysjohtoa käymme syvällistä keskustelua yrityksen arvoista.

Olemme myös Rantalaisella määritelleet toimintaamme ohjaavan arvomaailman. Yksi Rantalaisen neljästä arvosta on kumppanuus. Muut arvot ovat: oma-aloitteisuus, palveluhenkisyys ja luotettavuus.

Kumppanuuden olemme määritelleet seuraavasti: ”Kumppanuuteen kuuluu toisistamme − työkavereista ja asiakkaista − huolehtiminen. Meillä on yhteinen tavoite sekä työkavereiden että asiakkaidemme kanssa. Nautimme yhdessä tekemisestä ja oppimisesta.”

Juuri kumppanuus ja samaa tavoitetta kohden pelaaminen kuuluvat olennaisina edellytyksinä menestyvän liiketoiminnan harjoittamiseen. Merkitystä ei ole sillä, koostuuko joukkue yrityksen omasta henkilöstöstä vai ulkopuolisista kumppaneista, vaan sillä, että joukkue on paras tarkoitukseen. Liike-elämässä voittava joukkue rakentuu yhä useammin yhtiörajojen yli samoja arvoja noudattaen ja yhteisiin tavoitteisiin tähdäten.

Liike-elämässä voittava joukkue rakentuu yhä useammin yli yhtiörajojen.

Yrittäjä voi tuntea itsensä välillä hyvin yksinäiseksi sidosryhmien vaatiessa omiin tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Eräs suuresti arvostamani asiakas kuvasi kumppanuutta Rantalaisen henkilöstölle seuraavasti: ”Yrittäjän ympärillä on muuri, jonka sisäpuolelle pääsevät vain yrittäjälle tärkeimmät henkilöt. He kuuluvat yrittäjän kanssa samaan joukkueeseen.” Hänen ydinjoukkueeseensa kirjanpitäjä kuului itseoikeutettuna pelaajana. Tämä on mielestäni hieno ja konkreettinen määritelmä kirjapitäjän roolista yrittäjän kumppanina.

Muurin sisäpuolella on tärkeää, että roolit ovat selvät kaikille unohtamatta kuitenkaan positiivista haastamista eli kehittymistä. Vain syvällisesti asiakkaansa liiketoimintaa ymmärtävä kirjapitäjä pystyy auttamaan asiakasta yhteisen maalin tavoittelussa ja lunastamaan paikkansa yhteisen prosessin osana.

Oikeiden työkalujen hyödyntäminen ja uusien tunnistaminen ovat kumppanuuden avainalueita.  Kirjanpitäjän työkalupakkiin ovat uusimpina tulossa robotiikan mahdollistamat työkalut. Niiden tarkoituksena on vapauttaa aikaa rutiineista korkeamman arvon tuottamiseen.

Kumppanuus edellyttää palautteen antamista puolin ja toisin. Niinpä pyydänkin teitä – hyvät asiakkaamme – kertomaan, miten toivoisitte meidän huolehtivan teistä jatkossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja Mikko Tuomainen on Rantalaisen läntisen alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen.

9.1.2018 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 1/2018 -lehden pääkirjoitus. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.