Työntekijän koeaika saa vuoden alusta olla enintään kuusi kuukautta. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvoite lyheni, ja pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen helpottui.

Koeajan kuuden kuukauden enimmäispituutta sovelletaan tämän vuoden alusta lähtien tehtyihin työsopimuksiin. Sitä ennen sovittuihin koeaikaehtoihin sovelletaan aiemmin voimassa ollutta lakia.

Liiketoimintajohtaja Laura Iivonen Rantalaiselta Helsingistä kehottaa työnantajia päivittämään työsopimuspohjat, koska koeajasta on kuitenkin sovittava aina ennen työsuhteen alkua eikä sitä voi muuttaa työsuhteen kestäessä.

– Työnantajan on myös muistettava ilmoittaa koeajan pidentämisestä työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Koeaikaa voi pidentää työntekijän perhevapaan tai työkyvyttömyyden takia kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää kolmeakymmentä kalenteripäivää kohden.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla pidennyksineen korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Iivonen muistuttaa, että työsuhteen purkamiseen koeajalla pätevät samat säännöt kuin tähänkin saakka. Purkamisen peruste ei saa olla epäasiallinen tai syrjivä.

Vuodeksi ilman eri syytä

Pitkäaikaistyöttömän saa vuoden alusta lukien palkata enintään vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä.

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia vaihtoehtoisesti enintään kolmesta lyhyemmästä määräaikaisesta sopimuksesta, kunhan niiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä yhtä vuotta. Määräaikaisuuksien välillä voi olla keskeytyksiä tai perustellusta syystä tehty määräaikainen työsopimus kuten sijaisuus.

Pitkäaikaistyöttömäksi katsotaan kaksitoista kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä ollut työnhakija.

Työnantaja voi varmistaa työ- ja elinkeinotoimistosta, onko työnhakija laissa tarkoitettu pitkäaikaistyötön. Muuta vahvistusta ei tarvita.

Lakimuutos ei poista työnantajan velvollisuutta tarjota lisätyötä osa-aikaisille tai lomautetuille työntekijöilleen tai takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille.

Työnantajan takaisinottovelvollisuus lyheni vuoden alusta yhdeksästä neljään kuukauteen. Takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta, jos työsuhde on kestänyt vähintään kaksitoista vuotta.

Lisätietoja: laura.iivonen@rantalainen.fi

9.1.2017 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 1/2017 -lehden artikkeli. Lue koko lehti tästä! Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.