Onko tavoitteenasi ottaa yritykseesi kesätyöntekijä tai useampikin? Kesätyöntekijän palkkauksessa on hyvä huomioida muutama perusasia, jotta kesä sujuu mutkattomasti. Kun muistat yrittäjänä hoitaa tarvittavat asiat, voit saada pitkäaikaisen ja luotettavan työntekijän yrityksellesi myös tulevaisuudessa ja rakennat kestävää työnantajamielikuvaa.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti

Kesätyöntekijän kanssa on hyvä tehdä työsopimus aina kirjallisesti. Näin varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat selvillä siitä, mitä työtä sopimus koskee ja mitkä ovat työsopimuksen ehdot.

Työsopimukseen täytyy kirjata ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, alkamisajankohta ja työsuhteen kesto. Sopimukseen tulisi kirjata myös sovellettava työehtosopimus sekä määräaikaisuuden peruste. Yrittäjän täytyy myös ottaa huomioon, että sopimuksessa merkitty työaika koskee molempia osapuolia, eikä esimerkiksi jäätelökioskin työvuoroa voi peruuttaa sateen takia.

Nuorelle työntekijälle työsuhteeseen liittyvät asiat saattavat olla vielä uusia, joten nuoren kanssa on hyvä käydä työsopimus läpi. Työnantajan kannattaa myös muistuttaa siitä, että verokortti tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua. Nuorilla voi olla käytössä myös portaikkoverokortti.

Muista myös, että kesätyöntekijöillä täytyy olla TyEL-vakuutus ja järjestetty työterveyshuolto. Kesätyöntekijä ei tässä suhteessa ole poikkeus muista työntekijöistä.

Nuoren työntekijän rajoitukset

Nuoren työntekijän määritelmä on alle 18-vuotias henkilö. Yli 15-vuotias voi tehdä ja irtisanoa työsopimuksensa itse, mutta tätä nuorempi henkilö tarvitsee huoltajan suostumuksen työhön. Yli 15-vuotias saa toimia työsuhteen ajan samoilla ehdoilla kuin aikuiset ja hän voi tehdä myös ylitöitä. Alle 15-vuotias saa tehdä töitä päivässä maksimissaan 7 tuntia.

Nuoren työntekijän työaikaa rajoitetaan kouluaikana erikseen. Työsuojeluhallinto on kirjoittanut aiheesta pidemmin, voit tutustua artikkeliin täältä: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

Kesätyöntekijän palkanlaskenta ja palkkalaskelma

Kesätyöntekijälle tulee toimittaa aina palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma. Luonnollisesti myös erilliset lisät ja korvaukset (iltalisä, sunnuntailisä tai lomakorvaus) tulee maksaa erikseen, eikä niitä voi sisällyttää peruspalkkaan ja ne tulee myös eritellä palkkalaskelmassa.

Kun kesä loppuu

Toimita kesätyöntekijälle työtodistus työsuhteen päätteeksi. Viimeisessä palkassa tulee myös maksaa kertyneet lomapäivät, lomarahat ja muut maksamattomat erät (esim. päivärahat).

Tarkempaa tietoa nuoren henkilön palkkauksesta löydät tästä linkistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Tutustu tarkemmin myös Rantalaisen palkkahallinnon palveluihin tästä pdf-esitteestä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje.