Rantalainen haluaa kesätyötä tarjoamalla varmistaa, että se saa parhaat ihmiset töihin tulevaisuudessakin. Tänä vuonna Rantalainen haki harjoitteluohjelmaansa myös it-alan ja markkinoinnin opiskelijoita, koska se haluaa monipuolistaa tilitoimiston osaamista.Jaakko Kauppi, 23, on ensimmäistä kesää taloushallintoalan töissä, ja se tuntuu heti omalta.

Kauppi opiskelee kolmatta vuotta laskentatointa Tampereen yliopistossa ja tekee kesällä neljä kuukautta tilintarkastajan ja taloushallinnon assistentin tehtäviä Rantalaisen Hyvinkään toimistolla.

Hänen mielestään Rantalainen oli poikkeuksellisen rohkea ottaessaan kesätöihin myös niitä, joilla ei ole aiempaa taloushallintoalan työkokemusta.

– Kilpailu kesätöistä on kovaa ja vaikeinta on saada ensimmäinen oman alan työpaikka, Kauppi sanoo. Hänellä itsellään on työkokemusta muun muassa vähittäistavarakaupasta.

Rantalaisella Kauppi on yllättynyt positiivisesti siitä, kuinka monenlaisia tehtäviä tilitoimisto pystyy tarjoamaan hyvin erilaisillekin osaajille.

– Monella nuorella on vanhentunut kuva tilitoimistosta työpaikkana, hän sanoo.

“Tuollahan voisi olla töitä”

Rantalaisen hr-toiminnoista vastaava johtaja Kimmo Martikainen sanoo, että Summer Trainee ´16 -ohjelmaan haettiin nuoria tavanomaista laajemmalla osaamisprofiililla.

– Halusimme tavoittaa niitäkin nuoria, joille tilitoimisto ei tule välttämättä edes mieleen kesätöitä hakiessa, ja haimme erityisesti it-alan opiskelijoita. Maksamme myös kaikille ohjelmassa mukana oleville harjoittelijoille työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Pääasiassa sosiaalisessa mediassa toteutettu kampanja tuotti 202 hakemusta. Hakuprosessin aikana kesäharjoittelijoiden määrää lisättiin alkuperäisestä kahdeksasta kahteentoista ja joukkoon valittiin myös kaupallisesti suuntautuneita nuoria.

– Tilitoimistoissa on pula sekä tietotekniikan että myynnin ja markkinoinnin osaamisesta ja tulevaisuudessa niitä hallitsevien kysyntä vain kasvaa, Martikainen sanoo.

Ainutlaatuinen tilaisuus

Matias Hansson, 25, opiskelee kolmatta vuotta tradenomiksi Laurea-ammattikorkeakoulussa pääaineenaan tietojenkäsittely.

Koulutusohjelma yhdistää liiketaloutta ja tietotekniikkaa, joten tilitoimisto on Hanssonille mitä otollisin harjoittelupaikka.

– Koulussakin on sanottu, että tällaista osaamista tarvitaan taloushallintoalalla yhä enemmän. Silti vain yksi opiskelukavereistani on päässyt kesätöihin it-tehtäviin. Muut ovat työllistyneet perinteisissä taloushallinnon tehtävissä tai ihan muilla aloilla.

Hän ei tiedä minkään muun yrityksen tarjonneen kesätyöpaikkoja taloushallintoalan it-osaajille.

– Kesäksi haettiin yleensä pelkästään tietotekniikan tai taloushallinnon osaajaa monen vuoden yliopistokoulutuksella ja työkokemuksella.

Hansson odottaa kesäharjoittelulta haasteellista ja vastuullista työntekoa, jossa pystyy soveltamaan oppimaansa. Hän on jo tehnyt web-sovellusten kehitystyötä ja it-tukeen liittyviä tehtäviä, minkä lisäksi ymmärrys taloushallinnosta on kasvanut koko ajan.

Tulevaisuuden työntekijät

Anna Piiroinen, 23, työskentelee Rantalaisen kansainvälisessä tiimissä Vantaan Myyrmäessä. Se oli luonteva paikka ruotsia äidinkielenään puhuvalle ja syksyllä korkeakouluharjoitteluun Saksaan lähtevälle laskentatoimen opiskelijalle Hankenista.

Piiroinen ei tiennyt aiemmin paljoakaan Rantalaisesta, mutta kesätyöpaikkailmoituksen antama myönteinen vaikutelma yrityksestä on pitänyt ja vahvistunut.

– Eri toimipaikoissa työskentelevät kesäharjoittelijat ovat tulleet tutuiksi yhteisillä perehdytysjaksoilla ja saaneet hyvän yleiskuvan yrityksestä ja siitä, mihin taloushallintoala on kehittymässä, hän sanoo.

Rantalaisen toimintaa ja toimialan tulevaisuutta ovat nuorille valottaneet sekä konsernijohto että eri yksiköiden asiantuntijat.

Martikainen sanoo, että yhtiö toivoo Summer Trainee -ohjelman kautta löytävänsä vuosittain 2−4 henkeä, jotka valmistuttuaan jatkavat työntekoa Rantalaisella.

Uudistushakuisuus houkutti

Felix Henriksson, 23, tekee Rantalaiselle kesän markkinatutkimukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä projekteja Lahden toimistosta käsin.

Viime kesänä Henriksson selvitti Ambergissa Etelä-Saksassa paikallisen teollisuusyrityksen vientimahdollisuuksia Itävallassa. Talvet hän opiskelee taloustieteitä ja pelaa jääkiekkoa yliopistojoukkueessa Wisconsinissa Yhdysvalloissa.

– Täksi kesäksi halusin Suomeen. Ajattelin, että kokemus taloushallintoalalta olisi hyväksi uratavoitteiden kannalta. Rantalainen nousi esiin alan uudistushaluisena perheyrityksenä, rahoitusalasta kiinnostunut Henriksson sanoo.

Hän kertoo, että Yhdysvalloissa yritykset ottavat kesäharjoitteluun mieluiten niitä, jotka pystyvät jatkamaan yrityksessä myös valmistumisen jälkeen ilman yrityksen sponsoroimaa viisumia.

– Itse aion hakea vuoden päästä maisteriopintoihin Suomeen tai Ruotsiin, kun olen ensin suorittanut BA- eli kandidaattitutkinnon Yhdysvalloissa.