Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n viimeisin raportti Digitalisaatio palvelualoilla – Pysyykö Suomi mukana digikehityksessä? julkaistiin maanantaina 14.11.2016.

Selvityksessä kuvataan digitalisaation vaikutuksia palvelualoille Suomessa ja otetaan kantaa siihen, miten digitaalisuus vaikuttaa palvelualojen kehitykseen käytännössä.

Selvityksen taustalla on useita eri tutkimuksia sekä palvelualojen asiantuntijoiden näkemyksiä. Tarkastelussa olivat seuraavat toimialat: logistiikka, informaatio ja viestintä, huolto- ja kunnossapito, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Millaisia vaikutuksia digitaalisuudella on palvelualoilla käytännössä?

Selvityksen mukaan palveluyritysten liiketoimintamallit tulevat muuttumaan huomattavasti. Tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti, sitä pystytään tarkastelemaan reaaliaikaisemmin ja päätöksenteon kannalta tärkeä tieto on nopeammin saatavilla.

Työn tekemisen kannalta olennaisinta on, että monia töitä pystytään tulevaisuudessa automatisoimaan. Tästä on hyvänä esimerkkinä sähköinen taloushallinto ja tilitoimistopalvelut: tositteiden tallentaminen vähentyy, kun ohjelmistot tekevät tämän automaattisesti korostaen asiantuntijuuden merkitystä.

Palveluyritysten tarjoamien palvelukokonaisuuksien merkitys korostuu. Selvityksen mukaan nykyiset toimialarajat saattavat rikkoutua ja sitä kautta yksi toimija voi tuottaa laajempia palvelukokonaisuuksia asiakkailleen.

Myös asiakastarpeet ovat muuttuneet radikaalisti. Nykyisin vertaillaan palveluntarjoajien palveluja internetissä ja jaetaan kokemuksia aikaisempaa enemmän. Palveluja halutaan entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta.

– Kilpailuilla markkinoilla vanhanaikainen tuote muuttuu hyvin nopeasti kilpailukyvyttömäksi. Esimerkiksi, jos myymme vanhanaikaista paperikirjanpitoa ja kilpailija tarjoaa mobiililaitteella toimivaa taloushallintoa, joka sisältää maksatuspalvelut, olemme auttamatta altavastaajan asemassa, toteaa Rantalaisen itäisen alueen johtaja Kimmo Martikainen.

Selvityksen mukaan liiketoiminnan lisäksi palvelualoilla työskentelevien työ tulee muuttumaan merkittävästi. Työntekijöiden osalta korostuvat mm. joustavuus, oma-aloitteisuus sekä uuden oppiminen. Työtehtävien keskiössä tulee olemaan asiakasläheisyys, kehittyvät työvälineet ja työtehtävien monipuolisuus.

– Digitalisaatio ja automaatio ei ole viitta, joka heitetään organisaation ylle, vaan se on mitä suuremmassa määrin tekemisen prosessien muuttamista ja asiakkaan johtamista tehokkaampaan suuntaan. Esimerkiksi kukin kirjanpitäjä ja palkanlaskija voi aloittaa oman työnsä modernisoinnin ja asiakkuuksiensa kehittämisen ottamalla hyviksi todetut konekieliset tiliotteet ja automatisoidut tiliöinnit käyttöön, Martikainen kertoo.

Tilitoimistopalvelut digimurroksen ytimessä

Yritys- ja asiantuntijapalvelut, joihin myös tilitoimistopalvelut sisältyvät, ovat kovaa vauhtia muuttumassa digitalisaation myötä.

Tilitoimistojen palvelujen osalta korostuvat sähköiset taloushallinto-ohjelmistot ja automaatio. Perinteinen tositteiden kirjaaminen on jäämässä taka-alalle, kun tallennus voidaan pitkälti automatisoida. Samalla esiin nousee tilitoimiston asiantuntijuus verotuksessa ja mahdolliset asiantuntijapalvelut yritysten ja yhteisöjen eri elinkaaren vaiheisiin.

– Kuluvan syksyn ja talven aikana asiantuntijamme ovat kiertäneet Rantalaisen toimistoja ja tavanneet paikallisia yrityksiä. Asiantuntijakiertueeseen osallistuneista yrityksistä lähes 40 prosenttia miettii tällä hetkellä sukupolvenvaihdosta tai muita yritysjärjestelyitä, joihin asiantuntijamme tarjoavat omaa osaamistaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että nykyaikaisen tilitoimiston pitää pystyä tarjoamaan asiakkailleen myös muutakin kuin kuukausikirjanpitoa, Rantalaisen markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Risto Järvinen toteaa.

Taloushallinnon nykyaikaistaminen on kuitenkin vain yksi osa liiketoiminnan kehittämistä. Moni asia voidaan tehdä tehokkaammin ja aikaisempaa paremmin, pienilläkin muutoksilla tekemiseen.

– Kaikenkokoisten yritysten, myös pk- ja mikroyritysten, kannattaa siirtyä käyttämään nykyaikaisia työkaluja. Tämä koskee sekä taloushallinnon toteuttamista että asiakkaan omaa operatiivista liiketoimintaa. Oikeassa laajuudessa tehdyt modernisointi-investoinnit lisäävät merkittävästi tuottavuutta ja sitä kautta kannattavuutta, Martikainen muistuttaa.

MTV3 Uutisten aihetta koskeva uutinen.