Monilla yrityksillä ei ole omia taloushallinnon asiantuntijoita. Nekin yritykset, jotka tekevät itse kirjanpitonsa, voivat päättää, että tilitoimisto kehittää niiden talousseurantaa ja budjetointia.

Rantalainen Lahden toimitusjohtaja Emma Joki sanoo, että controller-palvelu ei ole paikkakuntasidonnaista. Controller voi tulla myös muulta Rantalaisen toimipaikalta kuin missä yrityksen kirjanpito tuotetaan.

– Voimme tarjota yrityksille syvempää taloushallinnon osaamista ja lisävoimia myös projektiluonteisesti esimerkiksi järjestelmävaihdoksen tai yritysjärjestelyn yhteydessä.

Joki sanoo, että asiakkaan toimeksiannon ei tarvitse välttämättä olla täysin valmiiksi pureskeltu ja selkeä.

– Tilitoimistolla pitää olla näkemystä ja kykyä ehdottaa rohkeasti kehitysideoita ja palveluita asiakkailleen.

Controller-palveluille ei ole kokorajaa. Pienille yrityksille palvelu voi olla suppeampaa tai sitä voidaan tehdä harvemmin kuin suuremmille yrityksille.

Sympa Oy ja Rantalaisen controller-palvelut

Lahtelainen perheyritys Sympa Oy kehittää ja myy pilvipalveluna toimivaa henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää, jolla on käyttäjiä yli 50 maassa.

Yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt nopeasti ja hakee entistä voimakkaampaa kasvua ulkomailta. Sympalla on jo tytäryhtiöt Hollannissa ja Ruotsissa ja lisäksi toimistot Tanskassa, Norjassa ja Sveitsissä.

Sympalla on vahvaa talousosaamista hallituksessaan, mutta se tarvitsi arjen taloushallinnon johtamiseen lisää asiantuntemusta ja vastuunkantoa.

Asia ratkaistiin siten, että Rantalaisen asiantuntija Laura Järvinen ryhtyi Sympan osa-aikaiseksi controlleriksi loppuvuodesta 2015. Hän työskentelee päivän viikossa Sympalle.